با اولین اسکرین شات های ریمستر های Dead Rising همراه باشید

به گزارش و به نقل از  از وقتی که Capcom اعلام کرد که بازی های Dead Rising ریمستر می شوند خبرهای مهمی منتشر نکرد.

با تشکر از Xbox Store ما از تاریخ انتشار بعضی از بازی ها و حتی وجود باندل هر سه بازی با هم با خبر شدیم.

وب سایت های Dead Rising 2 ،Dead Rising و Dead Rising 2: Off the Record نام توسعه دهنده هایی که آن ها را ریمستر کرده اند را همراه با چندین اسکرین شات منتشر کردند.

ریمستر بازی اول به عهده ی QLOC که یک استدیوی محلی لهستانی است، می باشد که انتقال پورت های DmC: Devil May Cry برای PS4 و Xbox One را نیز به عهده داشته است. استدیو Mercenary Technology نیز بازی های Dead Rising 2 و Off the Record را ریمستر کرده است.

Mercenary نیز بازی God of War 3 را برای PS4 پورت کرده است و بر روی ورژن های Call of Duty: Black Ops 3 برای PS3 و Xbox 360 کار کرده است. Capcom فعلا غیر از این اسامی در صفحه ی Store چیز دیگری را منتشر نکرده است.

در پایین می توانید اسکرین شات ها را مشاهده کنید: 

Dead Rising

  

Dead Rising 2

  
 

Dead Rising 2: Off the Record

  

با اولین اسکرین شات های ریمستر های Dead Rising همراه باشید

(image)

به گزارش و به نقل از  از وقتی که Capcom اعلام کرد که بازی های Dead Rising ریمستر می شوند خبرهای مهمی منتشر نکرد.

با تشکر از Xbox Store ما از تاریخ انتشار بعضی از بازی ها و حتی وجود باندل هر سه بازی با هم با خبر شدیم.

وب سایت های Dead Rising 2 ،Dead Rising و Dead Rising 2: Off the Record نام توسعه دهنده هایی که آن ها را ریمستر کرده اند را همراه با چندین اسکرین شات منتشر کردند.

ریمستر بازی اول به عهده ی QLOC که یک استدیوی محلی لهستانی است، می باشد که انتقال پورت های DmC: Devil May Cry برای PS4 و Xbox One را نیز به عهده داشته است. استدیو Mercenary Technology نیز بازی های Dead Rising 2 و Off the Record را ریمستر کرده است.

Mercenary نیز بازی God of War 3 را برای PS4 پورت کرده است و بر روی ورژن های Call of Duty: Black Ops 3 برای PS3 و Xbox 360 کار کرده است. Capcom فعلا غیر از این اسامی در صفحه ی Store چیز دیگری را منتشر نکرده است.

در پایین می توانید اسکرین شات ها را مشاهده کنید: 

Dead Rising

  

Dead Rising 2

  
 

Dead Rising 2: Off the Record

  

با اولین اسکرین شات های ریمستر های Dead Rising همراه باشید