با اطلاعاتی از Watch Dogs 2 همراه باشید

به گزارش و به نقل از ، یوبیسافت بصورت داوطلبانه در یک جلسه‌ی پرسش و پاسخ در مورد Watch Dogs 2  شرکت کرد. در ادامه با مصاحبه‌ای که با یوبیسافت انجام شده است همراه باشید:

جهانِ باز Watch Dogs 2 تا چه حد با دنیای سایر عناوین جهان-باز ، فرق دارد؟

” در Watch Dogs 2  بازیکنان می توانند انتخاب کنند که چگونه برای هر موقعیت عکس العمل نشان دهند. آن ها می توانند مهارت ها و ابزارشان را طوری ترتیب دهند که حالتی ضربتی پیش بگیرند یا می توانند به یک روح یا یک هکر شیاد تبدیل شوند. اگر می خواهند طوری بازی کنند ک کسی کشته نشود، برای آن دسته از افراد اسلحه های برقی و ابزار های Drone قابل استفاده است.

اگر می خواهند دشمنان را به جان هم بیندازند و دست خود را آلوده نکنند این کار را نیز می توانند انجام دهند. بازیکنان می توانند از پلیس استفاده کنند تا مردم را بجای اینکه از بین ببرند بلکه دستگیر کنند. علیرغم هر روشی که بازی کنند ، بازی آن ها را قضاوت نمی کند و به گیمر ها این اجازه را می دهد تا انتخاب کنند که Dedsec می خواهد برای بدست آوردن کنترل چقدر پیش برود. هم چنین با برخورد های یک پارچه با دیگر بازیکنان ، توانایی انجام فعالیت ها و آزمایش های مختلف نیز وجود دارد.

آزادی عمل چیزی است که به یک دنیای باز معنی می دهد.ما در حال ساخت دنیایی هستیم که داستان های زیادی برای گفتن دارد. بازیکنان می توانند در سطح های مختلفی با دنیای بازی تعامل داشته باشند. آن ها می توانند داستان هایی را در دنیا پیدا کشف کنند و انتخاب کنند که چه روشی را برای پیشرفت طی کنند. این انتخاب ها به بحث های داستان دنیای بازی معنی می دهند.

هر  ماموریت Dedsec که بازیکنان انتخاب کرده اند مشکلات مختلفی را در جهات دیگر بوجود می آورد که روش متصل زندگی ما را احاطه می کنند. با اکتشافاتی که بازیکنان انجام می دهند و ماموریت ها و راز هایی را که پیدا می کنند، Dedsec دنبال کنندگان بیشتری پیدا می کند که رابطه‌ی مستقیم با حرف های مردم دارد، هر چه دنبال‌کنندگان Dedsec بیشر باشند، مردم بیشتر در مورد آن ها حرف می زنند. پس دنیای ما به اتفاقاتی که میفتد پاسخ می دهد. در آخر گیمر ها کنترل بیشتر،سوپرایز های بیشتر و آزادی بیشتر را بدست خواهند آورد.”

شخصیت منفی اصلی بازی کیست و دلیل انتخاب آن چه بوده است؟

تکنولوژی تبدیل به یک شبکه‌ی عنکبوتی بزرگ از اطلاعات شده است که همه و همه توسط Central Operating System (به اختصار ctOS) کنترل می شوند که ctOS خود نیز توسط Blume و مدیر آن ساخته شده است. شخصیت اصلی بازی، مارکوس، از هک کردن به عنوان سلاح اصلی خود استفاده می کند تا در برابر این شرکت که مارا می بیند ، دنبال می کند و اعمال ما را ضبط می کند همه‌ی این ها بوسیله خرید هایمان، دوستانمان،فعالیت های آنلاین و حتی کلماتی که در موتور های جستوجو تایپ می کنیم به دست آن ها می رسد. اگر مارکوس از سلاحی استفاده می کند که ابزار اصلی این سازمان است پس شخصیت منفی بازی کسانی هستند که این ابزار را تولید می کنند.

با اطلاعاتی از Watch Dogs 2 همراه باشید

(image)

به گزارش و به نقل از ، یوبیسافت بصورت داوطلبانه در یک جلسه‌ی پرسش و پاسخ در مورد Watch Dogs 2  شرکت کرد. در ادامه با مصاحبه‌ای که با یوبیسافت انجام شده است همراه باشید:

جهانِ باز Watch Dogs 2 تا چه حد با دنیای سایر عناوین جهان-باز ، فرق دارد؟

” در Watch Dogs 2  بازیکنان می توانند انتخاب کنند که چگونه برای هر موقعیت عکس العمل نشان دهند. آن ها می توانند مهارت ها و ابزارشان را طوری ترتیب دهند که حالتی ضربتی پیش بگیرند یا می توانند به یک روح یا یک هکر شیاد تبدیل شوند. اگر می خواهند طوری بازی کنند ک کسی کشته نشود، برای آن دسته از افراد اسلحه های برقی و ابزار های Drone قابل استفاده است.

اگر می خواهند دشمنان را به جان هم بیندازند و دست خود را آلوده نکنند این کار را نیز می توانند انجام دهند. بازیکنان می توانند از پلیس استفاده کنند تا مردم را بجای اینکه از بین ببرند بلکه دستگیر کنند. علیرغم هر روشی که بازی کنند ، بازی آن ها را قضاوت نمی کند و به گیمر ها این اجازه را می دهد تا انتخاب کنند که Dedsec می خواهد برای بدست آوردن کنترل چقدر پیش برود. هم چنین با برخورد های یک پارچه با دیگر بازیکنان ، توانایی انجام فعالیت ها و آزمایش های مختلف نیز وجود دارد.

آزادی عمل چیزی است که به یک دنیای باز معنی می دهد.ما در حال ساخت دنیایی هستیم که داستان های زیادی برای گفتن دارد. بازیکنان می توانند در سطح های مختلفی با دنیای بازی تعامل داشته باشند. آن ها می توانند داستان هایی را در دنیا پیدا کشف کنند و انتخاب کنند که چه روشی را برای پیشرفت طی کنند. این انتخاب ها به بحث های داستان دنیای بازی معنی می دهند.

هر  ماموریت Dedsec که بازیکنان انتخاب کرده اند مشکلات مختلفی را در جهات دیگر بوجود می آورد که روش متصل زندگی ما را احاطه می کنند. با اکتشافاتی که بازیکنان انجام می دهند و ماموریت ها و راز هایی را که پیدا می کنند، Dedsec دنبال کنندگان بیشتری پیدا می کند که رابطه‌ی مستقیم با حرف های مردم دارد، هر چه دنبال‌کنندگان Dedsec بیشر باشند، مردم بیشتر در مورد آن ها حرف می زنند. پس دنیای ما به اتفاقاتی که میفتد پاسخ می دهد. در آخر گیمر ها کنترل بیشتر،سوپرایز های بیشتر و آزادی بیشتر را بدست خواهند آورد.”

شخصیت منفی اصلی بازی کیست و دلیل انتخاب آن چه بوده است؟

تکنولوژی تبدیل به یک شبکه‌ی عنکبوتی بزرگ از اطلاعات شده است که همه و همه توسط Central Operating System (به اختصار ctOS) کنترل می شوند که ctOS خود نیز توسط Blume و مدیر آن ساخته شده است. شخصیت اصلی بازی، مارکوس، از هک کردن به عنوان سلاح اصلی خود استفاده می کند تا در برابر این شرکت که مارا می بیند ، دنبال می کند و اعمال ما را ضبط می کند همه‌ی این ها بوسیله خرید هایمان، دوستانمان،فعالیت های آنلاین و حتی کلماتی که در موتور های جستوجو تایپ می کنیم به دست آن ها می رسد. اگر مارکوس از سلاحی استفاده می کند که ابزار اصلی این سازمان است پس شخصیت منفی بازی کسانی هستند که این ابزار را تولید می کنند.

با اطلاعاتی از Watch Dogs 2 همراه باشید