با آمارهایی بسیار جالب از تعداد گیمرها و شرایط بازی در کشور امریکا همراه باشید

شرکت The Entertainment Software Association بتازگی گزارشی جالب را در رابطه با شرایط بازار کنسولی شرکت آمریکا منتشر کرده است.

به گزارش و به نقل از ، این گزارش ها نشان می دهد که برای اولین بار در تاریخ، میزان مالکیت کتسول ها در کشور امریکا رو به کاهش است. در این گزارش آمده است که در 48% از خانه های کشور امریکا حداقل یک کنسول بازی یافت می شود، این آمار 3% کمتر از سال های گذشته می باشد و این کاهش اولین بار است که در طول سالیان اخیر رخ می دهد.

اما نکته بسیار جالب، پیشرفت بازی کردن از لحاظ کلی است به طوری که هر اکنون در 80% از خانه های امریکایی حداقل یک وسیله برای بازی وجود دارد، این وسیله می تواند کنسول باشد یا PC و یا گوشی های هوشمند.

آمار جالب دیگر در مورد میزان زمان بازی کردن است. به طور میانگین از هر خانه امریکایی حداقل یک نفر به طور منظم بازی می کند ( یعنی در طول هفته حداقل 3 ساعت بازی کردن را تجربه می کند).

در ادامه از شما همراهان پردیسی عزیز دعوت می کنیم اطلاعاتی بیشتر در این رابطه را مشاهده کنید:

1- میانگین سن گیمرها 35 سال است.

2- حدود 59% درصد از گیمرها مرد و 41% زن هستند.

3- زنان بالای 18 سال در قیاس با مردان بالای 18 سال درصد بیشتر از جمعیت گیمرها را تشکیل می دهند.

4- متوسط تعداد بازی که هر گیمر در امریکا طی سال تجربه می کند 13 بازی است، یعنی تقریبا ماهی یک بازی.

5- حدود 52 درصد از مردم معتقد هستند که خرج کردن برای پدیده گیم، ارزش بیشتری در قیاس با موسیقی و سینما رفتن دارد.

6- پلتفرم PC محبوب ترین پلتفرم برای بازی کردن با 56% سهم است، پس از PC نوبت به کنسول های خانگی با 53%، گوشی های هوشمند با 36%، وسایل بازی کردن وایرلس با 31% می رسد و در نهایت پلتفرم های دستی با 17% است.

در نهایت ذکر این نکته ضروری است که این تحقیقات بر مبنای جامعه آماری 4000 خانواری صورت گرفته است.

با آمارهایی بسیار جالب از تعداد گیمرها و شرایط بازی در کشور امریکا همراه باشید

(image)

شرکت The Entertainment Software Association بتازگی گزارشی جالب را در رابطه با شرایط بازار کنسولی شرکت آمریکا منتشر کرده است.

به گزارش و به نقل از ، این گزارش ها نشان می دهد که برای اولین بار در تاریخ، میزان مالکیت کتسول ها در کشور امریکا رو به کاهش است. در این گزارش آمده است که در 48% از خانه های کشور امریکا حداقل یک کنسول بازی یافت می شود، این آمار 3% کمتر از سال های گذشته می باشد و این کاهش اولین بار است که در طول سالیان اخیر رخ می دهد.

اما نکته بسیار جالب، پیشرفت بازی کردن از لحاظ کلی است به طوری که هر اکنون در 80% از خانه های امریکایی حداقل یک وسیله برای بازی وجود دارد، این وسیله می تواند کنسول باشد یا PC و یا گوشی های هوشمند.

آمار جالب دیگر در مورد میزان زمان بازی کردن است. به طور میانگین از هر خانه امریکایی حداقل یک نفر به طور منظم بازی می کند ( یعنی در طول هفته حداقل 3 ساعت بازی کردن را تجربه می کند).

(image)

در ادامه از شما همراهان پردیسی عزیز دعوت می کنیم اطلاعاتی بیشتر در این رابطه را مشاهده کنید:

1- میانگین سن گیمرها 35 سال است.

2- حدود 59% درصد از گیمرها مرد و 41% زن هستند.

3- زنان بالای 18 سال در قیاس با مردان بالای 18 سال درصد بیشتر از جمعیت گیمرها را تشکیل می دهند.

4- متوسط تعداد بازی که هر گیمر در امریکا طی سال تجربه می کند 13 بازی است، یعنی تقریبا ماهی یک بازی.

5- حدود 52 درصد از مردم معتقد هستند که خرج کردن برای پدیده گیم، ارزش بیشتری در قیاس با موسیقی و سینما رفتن دارد.

6- پلتفرم PC محبوب ترین پلتفرم برای بازی کردن با 56% سهم است، پس از PC نوبت به کنسول های خانگی با 53%، گوشی های هوشمند با 36%، وسایل بازی کردن وایرلس با 31% می رسد و در نهایت پلتفرم های دستی با 17% است.

در نهایت ذکر این نکته ضروری است که این تحقیقات بر مبنای جامعه آماری 4000 خانواری صورت گرفته است.

با آمارهایی بسیار جالب از تعداد گیمرها و شرایط بازی در کشور امریکا همراه باشید