بالن های اشتراک اینترنت آلفابت حالا قابلیت هدایت و حفظ موقعیت دارند

گوگل و سپس آلفابت چند سالی هست که روی «» برای تحت پوشش اینترنت قرار دادن سرتاسر زمین از طریق بالون کار می کنند. ایده اولیه آن بود که شبکه ای از بالون ها در ارتفاع زیاد سرتاسر زمین را تحت پوشش اینترنت آسمانی خود قرار دهند، اما با پیشرفت های جدید این برنامه دستخوش تغییر شده است.

«آسترو تلر» (Astro Teller) مدیر این پروژه دیروز طی بیانه ای اعلام کرد که بالاخره به سرانجام رسیده و متخصصین این شرکت امکان هدایت و کنترل مسیر حرکت بالن های خود را در ارتفاع ۲۰ کیلومتری زمین پیدا کرده اند. بنابراین از این پس می توان به دلخواه اینترنت هوایی را تنها در اختیار مناطقی خاص قرار داد و دیگر نیازی به گردش این پرنده ها به دور زمین نخواهد بود.

بر طبق اعلام تلر، این کار از طریق یک هوش مصنوعی و به روش یادگیری ماشینی میسر شده و به واسطه آن بالون های گوگل می توانند به طور هوشمند مسیر خود را برای رسیدن به نقطه هدف پیدا کرده و در آن موقعیت باقی بمانند.

این پیشرفت چشمگیر می تواند مسیر نهایی شدن پروژه لون را بیش از پیش ساده و کوتاه نماید، چرا که در این صورت تعداد بالن های مورد نیاز بسیار کمتر و مدیریت و کنترل آنها به مراتب آسان تر خواهد بود.

پروژه اینترنت بالنی و طرح های بلندپروازانه ای از این دست تا کنون برای آلفابت سوددهی خاصی به دنبال نداشته اند، اما این پیشرفت تازه می تواند امیدها به سوددهی ایده مذکور را بسیار بیشتر از قبل نماید.

The post appeared first on .

بالن های اشتراک اینترنت آلفابت حالا قابلیت هدایت و حفظ موقعیت دارند