بازی Gwent شامل 10 ساعت کمپین می باشد

Gwent

به گزارش و به نقل از  استدیو CDProjekt RED در مراسم E3 اعلام کرد که بازی Gwent به عنوان یک بازی مستقل برای همه ی فرمت ها می باشد. در ابتدا Gwent به عنوان یک بازی جانبی برای Witcher 3 بود و دیدن یک بازی جانبی برای بازی Witcher 3 فوق العاده بود.

اما CDProjekt RED کارش را نیمه کاره رها نمی کند، استدیو لهستانی قرار است 10 ساعت کمپین به Gwent اضافه کند و هر کمپین دارای یک داستان متفاوت است.RED در داستان سرایی فوق العاده است به همین دلیل منتظر هستیم که این داستان ها را در یک بازی با Card ببینیم.

سایت VG24/7 گفت که هر یک از این کمپین ها داستان، کاراکتر و صدای پیشه ی مخصوص خود را دارد. این بازی بازیکن ها را در یک نقشه ی دو بعدی قرار می دهد و این نقشه دارای ماموریت های اصلی و فرعی می باشد. شما به وسیله ی Card های خود بازی را انجام می دهید و پس از تمام کردن هر کمپین Card های جدیدی دریافت می کنید.

شما برای امتحان کردن نسخه ی بتای بازی در 26 سپتامبر (دوشنبه 5 مهر) از این استفاده کنید.

بازی Gwent شامل 10 ساعت کمپین می باشد

(image)

به گزارش و به نقل از  استدیو CDProjekt RED در مراسم E3 اعلام کرد که بازی Gwent به عنوان یک بازی مستقل برای همه ی فرمت ها می باشد. در ابتدا Gwent به عنوان یک بازی جانبی برای Witcher 3 بود و دیدن یک بازی جانبی برای بازی Witcher 3 فوق العاده بود.

اما CDProjekt RED کارش را نیمه کاره رها نمی کند، استدیو لهستانی قرار است 10 ساعت کمپین به Gwent اضافه کند و هر کمپین دارای یک داستان متفاوت است.RED در داستان سرایی فوق العاده است به همین دلیل منتظر هستیم که این داستان ها را در یک بازی با Card ببینیم.

سایت VG24/7 گفت که هر یک از این کمپین ها داستان، کاراکتر و صدای پیشه ی مخصوص خود را دارد. این بازی بازیکن ها را در یک نقشه ی دو بعدی قرار می دهد و این نقشه دارای ماموریت های اصلی و فرعی می باشد. شما به وسیله ی Card های خود بازی را انجام می دهید و پس از تمام کردن هر کمپین Card های جدیدی دریافت می کنید.

شما برای امتحان کردن نسخه ی بتای بازی در 26 سپتامبر (دوشنبه 5 مهر) از این استفاده کنید.

بازی Gwent شامل 10 ساعت کمپین می باشد