بازی های PS4 Pro که آپگرید دریافت می کنند

اسامی بازی های PS4 Pro که قرار است پچ آپگرید دریافت کنند به همراه آنهایی که پچ آپگریدی دریافت نمی کنند منتشر شد.

شرکت Sony اسامی بازی هایی را که می توانند از قابلیت 4K کنسول PS4 Pro استفاده کنند، ارائه داد. این بازی ها همچنین در گرافیک بالاتری اجرا خواهند شد. اینکه بازی در حالت 4K یا 1080p اجرا شود نیز متفاوت است.

PS4 Pro برخی از بازی های تازه منتشر شده را حمایت می کند ولی بعضی از بازی های دیگر برای بکارگیری در PS4 Pro به آپدیت نیاز دارند. از طرفی بعضی از بازی ها هم هستند که قابلیت استفاده از امکانات PS4 Pro را ندارند.

Mark Cerny جزئیات چندین بازی را منتشر کرد:

PS4 Pro with a 1080p display:

Super sampling anti-aliasing.

PS4 Pro with a 1080p display:

بافت های تصویری بازی با کیفیت تر از قبل می شود.

PS4 Pro with a 4K display:

1440p resolution – 60 FPS

PS4 Pro with a 1080p display:

1080p resolution -60 FPS

بازی هایی از PS4 Pro که هنوز اطلاعاتی از آنها نداریم:

  • (PlayStation VR)

بازی هایی که هیچگونه آپدیتی دریافت نمی کنند:

بازی هایی برای PS4 Pro آپگرید دریافت می کنند

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی های PS4 Pro که آپگرید دریافت می کنند

اسامی بازی های PS4 Pro که قرار است پچ آپگرید دریافت کنند به همراه آنهایی که پچ آپگریدی دریافت نمی کنند منتشر شد.

شرکت Sony اسامی بازی هایی را که می توانند از قابلیت 4K کنسول PS4 Pro استفاده کنند، ارائه داد. این بازی ها همچنین در گرافیک بالاتری اجرا خواهند شد. اینکه بازی در حالت 4K یا 1080p اجرا شود نیز متفاوت است.

PS4 Pro برخی از بازی های تازه منتشر شده را حمایت می کند ولی بعضی از بازی های دیگر برای بکارگیری در PS4 Pro به آپدیت نیاز دارند. از طرفی بعضی از بازی ها هم هستند که قابلیت استفاده از امکانات PS4 Pro را ندارند.

Mark Cerny جزئیات چندین بازی را منتشر کرد:

PS4 Pro with a 1080p display:

Super sampling anti-aliasing.

PS4 Pro with a 1080p display:

بافت های تصویری بازی با کیفیت تر از قبل می شود.

PS4 Pro with a 4K display:

1440p resolution – 60 FPS

PS4 Pro with a 1080p display:

1080p resolution -60 FPS

بازی هایی از PS4 Pro که هنوز اطلاعاتی از آنها نداریم:

  • (PlayStation VR)

بازی هایی که هیچگونه آپدیتی دریافت نمی کنند:

بازی هایی برای PS4 Pro آپگرید دریافت می کنند

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی های PS4 Pro که آپگرید دریافت می کنند