بازی های همراه با گلد ماه آوریل دو برابر شده است. در ماه آوریل مشترکین گلد سرویس Xbox Live به جای دریافت کردن ٣ بازی رایگان ۶ بازی رایگان دریافت می کنند. در ادامه خبر با ما همراه باشید تا از این عنوان ها اطلاع یابید. در ماه آوریل به جای سه بازی رایگان شش بازی رایگان […]