بازی فوتبال هوش مصنوعی گوگل از طریق یک مورچه مجازی [تماشا کنید]

شرکت بریتانیایی دیپ مایند که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می کند و به گوگل تعلق دارد تاکنون به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده و برای نمونه توانسته قهرمان جهانی بازی Go را و با بهره گیری از دید مجازی مسیرش را در مازهای تو در تو بیاید.

اما یکی از دستاوردهای دیپ مایند از بقیه عجیب تر است: طبق گزارشات هوش مصنوعی این شرکت توانسته یاد بگیرد که چطور با یک مورچه دیجیتال فوتبال بازی کند. شاید به نظرتان این رقابت جالب و سرگرم کننده به نظر بیاید اما می توان آن را آزمایشی دشوار برای فرایند یادگیری تقویت محور و ناهمگام دیپ مایند خواند.

در واقع هوش مصنوعی این شرکت بدون آنکه از قبل درک درستی در مورد مکانیزم های مورچه داشته باشد، آن را حرکت می داد و همزمان توپ را به سمت دروازه هدایت می کرد. برای آنکه درک بهتری از این توانمندی داشته باشید کافیست تصور کنید که باید دویدن را همزمان با اولین مسابقه خود یاد می گرفتید؛ چالش پیش روی هوش مصنوعی دیپ مایند نیز تا همین اندازه پیچیده بود.

البته باید اضافه نماییم که گوگل هنوز هم به جزئیات این موفقیت نپرداخته اما یادآور شده که این اتفاق می تواند در «دستکاری های رباتیک» بسیار سودمند واقع شود. به لطف این دستاورد، رباتی که چندین پا دارد می تواند راه رفتن (یا انطباق دادن خود با شرایط دشوار) را بدون دریافت دستورالعمل های صریح یاد بگیرد و بازوی آن نیز قادر خواهد بود به درستی و یا احتیاط اشیاء ناآشنا را بگیرد.

The post appeared first on .

بازی فوتبال هوش مصنوعی گوگل از طریق یک مورچه مجازی [تماشا کنید]

شرکت بریتانیایی دیپ مایند که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می کند و به گوگل تعلق دارد تاکنون به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده و برای نمونه توانسته قهرمان جهانی بازی Go را و با بهره گیری از دید مجازی مسیرش را در مازهای تو در تو بیاید.

اما یکی از دستاوردهای دیپ مایند از بقیه عجیب تر است: طبق گزارشات هوش مصنوعی این شرکت توانسته یاد بگیرد که چطور با یک مورچه دیجیتال فوتبال بازی کند. شاید به نظرتان این رقابت جالب و سرگرم کننده به نظر بیاید اما می توان آن را آزمایشی دشوار برای فرایند یادگیری تقویت محور و ناهمگام دیپ مایند خواند.

در واقع هوش مصنوعی این شرکت بدون آنکه از قبل درک درستی در مورد مکانیزم های مورچه داشته باشد، آن را حرکت می داد و همزمان توپ را به سمت دروازه هدایت می کرد. برای آنکه درک بهتری از این توانمندی داشته باشید کافیست تصور کنید که باید دویدن را همزمان با اولین مسابقه خود یاد می گرفتید؛ چالش پیش روی هوش مصنوعی دیپ مایند نیز تا همین اندازه پیچیده بود.

البته باید اضافه نماییم که گوگل هنوز هم به جزئیات این موفقیت نپرداخته اما یادآور شده که این اتفاق می تواند در «دستکاری های رباتیک» بسیار سودمند واقع شود. به لطف این دستاورد، رباتی که چندین پا دارد می تواند راه رفتن (یا انطباق دادن خود با شرایط دشوار) را بدون دریافت دستورالعمل های صریح یاد بگیرد و بازوی آن نیز قادر خواهد بود به درستی و یا احتیاط اشیاء ناآشنا را بگیرد.

The post appeared first on .

بازی فوتبال هوش مصنوعی گوگل از طریق یک مورچه مجازی [تماشا کنید]