بازی شوالیه پیکسلی عرضه شد

بازیسازان مستقل همواره به دنبال خلق ایده های خود هستند، شاید گرافیک و نکات فنی آنچنان در بازی های مستقل چشمگیر نباشد ولی همواره ایده و خلاقیت خالقین این بازی، حرف اول را خواهد زد. خبر بازی برای ما ارسال شده است که بازیسازی مستقلی به نام مهدی عاقبتی این بازی را خلق کرده است.

توضیحات سازنده از این بازی :

شوالیه پیکسلی، یکی از اولین بازی های پیکسل آرت ایرانی است.این بازی در سبک دفاع از قلعه است و در این بازی شوالیه پیکسلی از ورود دشمنان به قلعه جلوگیری می کند.

تصاویری از محیط این بازی:

بازی شوالیه پیکسلی عرضه شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی شوالیه پیکسلی عرضه شد

بازیسازان مستقل همواره به دنبال خلق ایده های خود هستند، شاید گرافیک و نکات فنی آنچنان در بازی های مستقل چشمگیر نباشد ولی همواره ایده و خلاقیت خالقین این بازی، حرف اول را خواهد زد. خبر بازی برای ما ارسال شده است که بازیسازی مستقلی به نام مهدی عاقبتی این بازی را خلق کرده است.

توضیحات سازنده از این بازی :

شوالیه پیکسلی، یکی از اولین بازی های پیکسل آرت ایرانی است.این بازی در سبک دفاع از قلعه است و در این بازی شوالیه پیکسلی از ورود دشمنان به قلعه جلوگیری می کند.

تصاویری از محیط این بازی:

بازی شوالیه پیکسلی عرضه شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی شوالیه پیکسلی عرضه شد