بازی “مقاومت خرمشهر” که با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در شرکت شیوا پرداز کرمان تولید شده است، خردادماه ۱۳۹۴ وارد بازار می‌شود. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، “حسین آزادپور” مدیر تولید بازی گفت: این بازی در قالب پنج مرحله طراحی شده که هر مرحله آن از ویژگی خاصی برخوردار است . […]