دیر استودیو بازی سازی اگلو (egloo)با بیان اینکه بازی رایانه ای راز روشن مراحل تولید را سپری کرده، گفت: این بازی که زندگی شهید احمدی روشن را روایت می کند تا پایان هفته بسیج وارد بازار می شود. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، “محمدامین علی‌اکبر” به نحوه توزیع این بازی […]