ازی رایانه‌ای انقراض که با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در شرکت پویا توسعه ‫آرتیمن(پتا گیمز) تولید شده است، به مرحله پایانی ساخت نزدیک می شود. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای، مرحله تولید وطراحی این سال ۱۳۹۱ در شرکت پویا توسعه ‫آرتیمن(پتا گیمز) آغازشده و اکنون به پییشرفت ۹۵و در […]