بازی‌های «ماد» دیگر مجوز نشر نمی‌گیرند

 

 

معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تصمیمات جدید برای ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای و تلاش برای رعایت کپی‌رایت خبر داد و گفت: بازی‌های ماد (Mod) دیگر مجوز نشر دریافت نخواهند کرد.

به گزارش پردیس گیم، به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، جواد امیری در همین رابطه گفت: از ابتدای سال با توجه به تصمیمات ماخوذه دیگر اجازه انتشار به بازی‌های ماد داده نمی‌شود تا در راستای رعایت کپی‌رایت و اصلاح بازار قدمی برداشته شود.

معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تیم‌ها و افرادی که کار مادسازی انجام می‌دهند دعوت کرد تا در حوزه ویرایش بازی‌های خارجی فعالیت کرده و به جمع ویرایش‌گران تایید شده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بپیوندند.

لازم به ذکر است برای انتشار بازی رایانه‌ای در کشور، دریافت مجوز نشر از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای الزامی است.

 

توجه : بازی های ماد در واقع عناوین ویرایشی از بازی های دیگر هستند، نه یک بازی کامل و جدید. در سال های گذشته افرادی با ساخت بازی های ماد به فروش این بازی ها در بازار اقدام می کردند. اما از سال جاری دیگر مجوز نشر این بازی ها صادر نمی شود.

بازی‌های «ماد» دیگر مجوز نشر نمی‌گیرند

 (image)

 

معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تصمیمات جدید برای ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای و تلاش برای رعایت کپی‌رایت خبر داد و گفت: بازی‌های ماد (Mod) دیگر مجوز نشر دریافت نخواهند کرد.

به گزارش پردیس گیم، به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، جواد امیری در همین رابطه گفت: از ابتدای سال با توجه به تصمیمات ماخوذه دیگر اجازه انتشار به بازی‌های ماد داده نمی‌شود تا در راستای رعایت کپی‌رایت و اصلاح بازار قدمی برداشته شود.

معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تیم‌ها و افرادی که کار مادسازی انجام می‌دهند دعوت کرد تا در حوزه ویرایش بازی‌های خارجی فعالیت کرده و به جمع ویرایش‌گران تایید شده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بپیوندند.

لازم به ذکر است برای انتشار بازی رایانه‌ای در کشور، دریافت مجوز نشر از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای الزامی است.

 

توجه : بازی های ماد در واقع عناوین ویرایشی از بازی های دیگر هستند، نه یک بازی کامل و جدید. در سال های گذشته افرادی با ساخت بازی های ماد به فروش این بازی ها در بازار اقدام می کردند. اما از سال جاری دیگر مجوز نشر این بازی ها صادر نمی شود.

بازی‌های «ماد» دیگر مجوز نشر نمی‌گیرند