بازی‌های «ماد» دیگر مجوز نشر نمی‌گیرند!

خبر ارسالی از طرف روابط عمومی :

معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ازتصمیمات جدید برای ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای و تلاش برای رعایت کپی‌رایت خبرداد و گفت: بازی‌های ماد (Mod) دیگر مجوز نشر دریافت نخواهند کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، جوادامیری در همین رابطه گفت: از ابتدای سال با توجه به تصمیمات ماخوذه دیگر اجازه انتشار به بازی‌های ماد داده نمی‌شود تا در راستای رعایت کپی‌رایت و اصلاح بازار قدمی برداشته شود. معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ازتیم‌ها و افرادی که کار مادسازی انجام می‌دهند دعوت کرد تا در حوزه ویرایش بازی‌های خارجی فعالیت کرده و به جمع ویرایش‌گران تایید شده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بپیوندند.لازم به ذکر است برای انتشار بازی رایانه‌ای در کشور،دریافت مجوز نشر از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای الزامی است.

بدون شرح!!!!!!!!!!!

بازی‌های «ماد» دیگر مجوز نشر نمی‌گیرند!

 

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی‌های «ماد» دیگر مجوز نشر نمی‌گیرند!

خبر ارسالی از طرف روابط عمومی :

معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ازتصمیمات جدید برای ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای و تلاش برای رعایت کپی‌رایت خبرداد و گفت: بازی‌های ماد (Mod) دیگر مجوز نشر دریافت نخواهند کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، جوادامیری در همین رابطه گفت: از ابتدای سال با توجه به تصمیمات ماخوذه دیگر اجازه انتشار به بازی‌های ماد داده نمی‌شود تا در راستای رعایت کپی‌رایت و اصلاح بازار قدمی برداشته شود. معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ازتیم‌ها و افرادی که کار مادسازی انجام می‌دهند دعوت کرد تا در حوزه ویرایش بازی‌های خارجی فعالیت کرده و به جمع ویرایش‌گران تایید شده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بپیوندند.لازم به ذکر است برای انتشار بازی رایانه‌ای در کشور،دریافت مجوز نشر از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای الزامی است.

بدون شرح!!!!!!!!!!!

بازی‌های «ماد» دیگر مجوز نشر نمی‌گیرند!

 

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی‌های «ماد» دیگر مجوز نشر نمی‌گیرند!