بازگشت کلمنتاین: با تیزر فصل سوم The Walking Dead همراه باشید

استودیو Telltale Games نمایشی از فصل سوم بازی The Walking Dead را منتشر کرده است که در آن کلمنتاین (Clementine) نیر دیده می شود.

به گزارش و به نقل از در این تیزر با مردی به نام “خاویر (Javier) نیز آشنا می شویم که به گفته استودیو فردیست که سختی های بسیاری کشیده است. در این فصل از بازی از شیوه جدیدی از داستان گویی استفاده می شود (البته کسانی که فصل های پیشین را تجربه کرده اند بازی را بهتر درک خواهند کرد) فایل های ذخیره دو فصل پیشین بازی به این فصل انتقال می یابند و با توجه به انتخاب های قبلی هر کس تجربه ای متفاوت از داستان بازی خواهد داشت.

مشخصا “کلمنتاین” آن دختر سابق نیست؛ وی اکنون در اوایل دوران جوانی است و به به گفته استودیو به باتجربه ای و مهارت “خاویر” است. با توجه به انتخاب های شما در فصل گذشته، همراه کلمنتاین در بازی می تواند فرق داشته باشد؛ هر دو شخصیت “کلمنتاین” و “خاویر” نیز قابل بازی هستند.

The Walking Dead: Season 3  پاییز امسال عرضه خواهد شد. 

بازگشت کلمنتاین: با تیزر فصل سوم The Walking Dead همراه باشید

(image)

استودیو Telltale Games نمایشی از فصل سوم بازی The Walking Dead را منتشر کرده است که در آن کلمنتاین (Clementine) نیر دیده می شود.

به گزارش و به نقل از در این تیزر با مردی به نام “خاویر (Javier) نیز آشنا می شویم که به گفته استودیو فردیست که سختی های بسیاری کشیده است. در این فصل از بازی از شیوه جدیدی از داستان گویی استفاده می شود (البته کسانی که فصل های پیشین را تجربه کرده اند بازی را بهتر درک خواهند کرد) فایل های ذخیره دو فصل پیشین بازی به این فصل انتقال می یابند و با توجه به انتخاب های قبلی هر کس تجربه ای متفاوت از داستان بازی خواهد داشت.

مشخصا “کلمنتاین” آن دختر سابق نیست؛ وی اکنون در اوایل دوران جوانی است و به به گفته استودیو به باتجربه ای و مهارت “خاویر” است. با توجه به انتخاب های شما در فصل گذشته، همراه کلمنتاین در بازی می تواند فرق داشته باشد؛ هر دو شخصیت “کلمنتاین” و “خاویر” نیز قابل بازی هستند.

The Walking Dead: Season 3  پاییز امسال عرضه خواهد شد. 

بازگشت کلمنتاین: با تیزر فصل سوم The Walking Dead همراه باشید