اینفوگرافی «یادگاری تو به زمین»؛ پروژه درختکاری سامسونگ در شمال ایران

همانطور که پیشتر در خبرها خواندید سامسونگ در نظر دارد همسوی با فعالیت های زیست محیطی خود بیش از یکصد هزار اصله نهال را در قالب طرحی به نام یادگاری تو به زمین در مناطق شمالی ایران بکارد.

در ادامه این مطلب می توانید طرح اینفوگرافیک مربوط به این پروژه را که از سوی دفتر رسمی این شرکت برای دیجیاتو ارسال شده مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

اینفوگرافی «یادگاری تو به زمین»؛ پروژه درختکاری سامسونگ در شمال ایران

همانطور که پیشتر در خبرها خواندید سامسونگ در نظر دارد همسوی با فعالیت های زیست محیطی خود بیش از یکصد هزار اصله نهال را در قالب طرحی به نام یادگاری تو به زمین در مناطق شمالی ایران بکارد.

در ادامه این مطلب می توانید طرح اینفوگرافیک مربوط به این پروژه را که از سوی دفتر رسمی این شرکت برای دیجیاتو ارسال شده مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

اینفوگرافی «یادگاری تو به زمین»؛ پروژه درختکاری سامسونگ در شمال ایران