اینستاگرام مرز 600 میلیون کاربر را رد کرد

به نظر می رسد که در پیش گرفتن استراتژی های اسنپ چت، کمک زیادی به شبکه اجتماعی اینستاگرام نموده است.

اینستاگرام مرز 600 میلیون کاربر را رد کرد