ایلان ماسک از ارسال فضانوردان به خاک مریخ تا کمتر از 10 سال دیگر می گوید

با وجود ، ایلان ماسک به تازگی گفته که کمپانی فضایی مورد بحث برنامه دارد طی 10 سال آینده و یا حتی زودتر، انسان ها را به خاک مریخ بفرستد.

ماسک، مدیر عامل کمپانی های تسلا و اسپیس اکس می گوید: «مطمئنم که موفقیت یکی از نتایج احتمالی ایجاد نوعی کلونی خویش پرور در مریخ خواهد بود؛ یک کلونی قابل رشد در مریخ.» وی در ادامه سخنانش می گوید که دستیابی به چنین هدفی دیگر دور از ذهن نیست؛ حتی با وجود آنکه تا چند سال پیش نمی توانستیم چنین ادعایی داشته باشیم.

ماسک می گوید که ارسال تعداد قابل توجهی از فضانوردان به مریخ، امری است که تا ده سال آینده و حتی شاید زودتر، میسر خواهد شد. ناگفته نماند که وی پیش از این طی رویدادی در اوایل سال جاری میلادی نیز ایده خود در قبال ارسال انسان ها به فضا تا سال 2026 میلادی را با مخاطبان به اشتراک گذاشته بود.

ماسک طی این رویداد در کشور هنگ کنگ گفت: «آیا ما آینده ای می خواهیم که در آن به زندگی در یک سیاره واحد محکوم شده ایم و نوعی رویداد اتفاقی، بدون توجه به زمان آن، موجب انقراض مان خواهد شد؟ یا ما می خواهیم به گونه ای تبدیل شویم که در میان ستارگان، سیارات و سیستم های خورشیدی گوناگون زندگی می کند؟ به نظرم دومین گزینه بسیار هیجان انگیزتر و الهام بخش تر از گزینه نخست است.»

البته باید خاطر نشان کرد که جاه طلبی های ایلان ماسک تنها به سیاره سرخ محدود نمی شود. وی اخیراً در توییتی نوشت موشک چندبار مصرف MCT اسپیس اکس، که با هدف ارسال محموله های سنگین و انسان به فضا در حال توسعه است، قابلیت های به مراتب بیشتری از آنچه همه در ابتدا تصور می کردند خواهد داشت.

The post appeared first on .

ایلان ماسک از ارسال فضانوردان به خاک مریخ تا کمتر از 10 سال دیگر می گوید

با وجود ، ایلان ماسک به تازگی گفته که کمپانی فضایی مورد بحث برنامه دارد طی 10 سال آینده و یا حتی زودتر، انسان ها را به خاک مریخ بفرستد.

ماسک، مدیر عامل کمپانی های تسلا و اسپیس اکس می گوید: «مطمئنم که موفقیت یکی از نتایج احتمالی ایجاد نوعی کلونی خویش پرور در مریخ خواهد بود؛ یک کلونی قابل رشد در مریخ.» وی در ادامه سخنانش می گوید که دستیابی به چنین هدفی دیگر دور از ذهن نیست؛ حتی با وجود آنکه تا چند سال پیش نمی توانستیم چنین ادعایی داشته باشیم.

ماسک می گوید که ارسال تعداد قابل توجهی از فضانوردان به مریخ، امری است که تا ده سال آینده و حتی شاید زودتر، میسر خواهد شد. ناگفته نماند که وی پیش از این طی رویدادی در اوایل سال جاری میلادی نیز ایده خود در قبال ارسال انسان ها به فضا تا سال 2026 میلادی را با مخاطبان به اشتراک گذاشته بود.

ماسک طی این رویداد در کشور هنگ کنگ گفت: «آیا ما آینده ای می خواهیم که در آن به زندگی در یک سیاره واحد محکوم شده ایم و نوعی رویداد اتفاقی، بدون توجه به زمان آن، موجب انقراض مان خواهد شد؟ یا ما می خواهیم به گونه ای تبدیل شویم که در میان ستارگان، سیارات و سیستم های خورشیدی گوناگون زندگی می کند؟ به نظرم دومین گزینه بسیار هیجان انگیزتر و الهام بخش تر از گزینه نخست است.»

البته باید خاطر نشان کرد که جاه طلبی های ایلان ماسک تنها به سیاره سرخ محدود نمی شود. وی اخیراً در توییتی نوشت موشک چندبار مصرف MCT اسپیس اکس، که با هدف ارسال محموله های سنگین و انسان به فضا در حال توسعه است، قابلیت های به مراتب بیشتری از آنچه همه در ابتدا تصور می کردند خواهد داشت.

The post appeared first on .

ایلان ماسک از ارسال فضانوردان به خاک مریخ تا کمتر از 10 سال دیگر می گوید