ایسوس و عرضه Zenfone3 laser با دوربین دارای فوکوس خودکار لیزری سریع!

کمپانی ایسوس در حال گسترش خانواده گوشی های سری Zenfone 3 خود است.

ایسوس و عرضه Zenfone3 laser با دوربین دارای فوکوس خودکار لیزری سریع!

(image)
کمپانی ایسوس در حال گسترش خانواده گوشی های سری Zenfone 3 خود است.
ایسوس و عرضه Zenfone3 laser با دوربین دارای فوکوس خودکار لیزری سریع!