ایستگاه فضایی بین‌ المللی، میزبان ماژول های قابل سکونت شرکت های خصوصی

ناسا امروز اعلام کرد که شرکت های خصوصی از قبیل بوئینگ یا اسپیس اکس در آینده می توانند ماژول های اختصاصی و قابل سکونت خودشان را به ایستگاه فضایی بین‌ المللی (ISS) اضافه کنند.

این ایستگاه از سال ۱۹۹۸ در «مدار نزدیک زمین» قرار گرفته و اکنون از ۱۵ ماژول مختلف و متصل به هم بهره می برد. بیشتر این ماژول ها توسط آمریکا و روسیه ساخته شده اند و تعداد اندکی هم ساخت کشورهای اروپایی و ژاپن بوده اند. بیشتر ماژول ها در انتهای چرخه عمر مفید خود هستند و هر دو کشور آمریکا و روسیه تنها تا سال ۲۰۲۴ هزینه های مرتبط به این بخش ها را می پردازند.

در نتیجه، ناسا به شرکت های خصوصی اجازه می دهد تا ماژول های خود را در ایستگاه فضایی بین‌ المللی نصب کنند تا به این شکل، ایستگاه یاد شده بتواند به حیات خود ادامه دهد. ناسا چند ماه پیش ایده مشارکت شرکت های خصوصی را مطرح کرد و با اشتیاق شدید شرکت ها برای اتصال ماژول های اختصاصی به ایستگاه فضایی بین‌ المللی مواجه شد.

طرح مفهومی یکی از ماژول های قابل سکونت که از طریق ناسا منتشر شده است.

ماژول هایی که در آینده توسط شرکت های خصوصی نصب می شوند، می توانند ویژگی های تازه ای را نیز برای ایستگاه فضایی بین‌المللی و فضانوردان ناسا به ارمغان بیاورند. از سوی دیگر برخی عقیده دارند که ناسا تمایل به تحویل ISS به یک شرکت خصوصی را دارد. در صورتی که این اتفاق در آینده رخ دهد، ایستگاه فضایی بین‌ المللی به نوعی تبدیل به یک «هتل فضایی» گران قیمت برای امور تجاری شرکت ها خواهد شد.

ناسا در سال های اخیر میدان زیادی به شرکت های خصوصی داده است. SpaceX و Orbital ATK چندین محموله را به ISS رسانده اند در حالی که از ابتدای سال آینده میلادی چند شرکت خصوصی قادر خواهند بود تا فضانوردان خودشان را به این ایستگاه ارسال کنند. عجیب نیست اگر در سال های پیش رو هر یک از این شرکت ها، ماژول قابل سکونت خودش را بر ایستگاه فضایی بین‌ المللی داشته باشد و فضانوردان، در ماژول کمپانی خودشان اقامت نمایند.

The post appeared first on .

ایستگاه فضایی بین‌ المللی، میزبان ماژول های قابل سکونت شرکت های خصوصی

ناسا امروز اعلام کرد که شرکت های خصوصی از قبیل بوئینگ یا اسپیس اکس در آینده می توانند ماژول های اختصاصی و قابل سکونت خودشان را به ایستگاه فضایی بین‌ المللی (ISS) اضافه کنند.

این ایستگاه از سال ۱۹۹۸ در «مدار نزدیک زمین» قرار گرفته و اکنون از ۱۵ ماژول مختلف و متصل به هم بهره می برد. بیشتر این ماژول ها توسط آمریکا و روسیه ساخته شده اند و تعداد اندکی هم ساخت کشورهای اروپایی و ژاپن بوده اند. بیشتر ماژول ها در انتهای چرخه عمر مفید خود هستند و هر دو کشور آمریکا و روسیه تنها تا سال ۲۰۲۴ هزینه های مرتبط به این بخش ها را می پردازند.

در نتیجه، ناسا به شرکت های خصوصی اجازه می دهد تا ماژول های خود را در ایستگاه فضایی بین‌ المللی نصب کنند تا به این شکل، ایستگاه یاد شده بتواند به حیات خود ادامه دهد. ناسا چند ماه پیش ایده مشارکت شرکت های خصوصی را مطرح کرد و با اشتیاق شدید شرکت ها برای اتصال ماژول های اختصاصی به ایستگاه فضایی بین‌ المللی مواجه شد.

طرح مفهومی یکی از ماژول های قابل سکونت که از طریق ناسا منتشر شده است.

ماژول هایی که در آینده توسط شرکت های خصوصی نصب می شوند، می توانند ویژگی های تازه ای را نیز برای ایستگاه فضایی بین‌المللی و فضانوردان ناسا به ارمغان بیاورند. از سوی دیگر برخی عقیده دارند که ناسا تمایل به تحویل ISS به یک شرکت خصوصی را دارد. در صورتی که این اتفاق در آینده رخ دهد، ایستگاه فضایی بین‌ المللی به نوعی تبدیل به یک «هتل فضایی» گران قیمت برای امور تجاری شرکت ها خواهد شد.

ناسا در سال های اخیر میدان زیادی به شرکت های خصوصی داده است. SpaceX و Orbital ATK چندین محموله را به ISS رسانده اند در حالی که از ابتدای سال آینده میلادی چند شرکت خصوصی قادر خواهند بود تا فضانوردان خودشان را به این ایستگاه ارسال کنند. عجیب نیست اگر در سال های پیش رو هر یک از این شرکت ها، ماژول قابل سکونت خودش را بر ایستگاه فضایی بین‌ المللی داشته باشد و فضانوردان، در ماژول کمپانی خودشان اقامت نمایند.

The post appeared first on .

ایستگاه فضایی بین‌ المللی، میزبان ماژول های قابل سکونت شرکت های خصوصی