ایستگاه بازی | OutLast – قسمت دوم

به جدیدترین قسمت از سری آیتم های ایستگاه بازی رسیدیم و در این قسمت نیز دوباره به دنیای وحشتناک OutLast باز خواهیم گشت و به نظر می رسد که داستان این عنوان، رفته رفته تاریک تر نیز خواهد شد! پس بیایید دوباره به تیمارستان متروکه بازگردیم و داستان مخوف این عنوان را در کنار هم ادامه دهیم! با دومین قسمت از Lets Play عنوان Outlast، درکنار ما باشید.

مدت زمان آیتم: 21 دقیقه

226MB

ایستگاه بازی | OutLast – قسمت دوم

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ایستگاه بازی | OutLast – قسمت دوم

به جدیدترین قسمت از سری آیتم های ایستگاه بازی رسیدیم و در این قسمت نیز دوباره به دنیای وحشتناک OutLast باز خواهیم گشت و به نظر می رسد که داستان این عنوان، رفته رفته تاریک تر نیز خواهد شد! پس بیایید دوباره به تیمارستان متروکه بازگردیم و داستان مخوف این عنوان را در کنار هم ادامه دهیم! با دومین قسمت از Lets Play عنوان Outlast، درکنار ما باشید.

مدت زمان آیتم: 21 دقیقه

226MB

ایستگاه بازی | OutLast – قسمت دوم

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ایستگاه بازی | OutLast – قسمت دوم