ایستگاه بازی | Outlast – قسمت اول

از این پس قرار است تا در سری آیتم های ایستگاه بازی، به عناوین مختلف دنیای گیم سر بزنیم و آنها را در قسمت های مختلف بازی کنیم و در صورت امکان، بازی مورد نظر را به پایان برسانیم. اولین قسمت از آیتم های ایستگاه بازی را نیز، با عنوان ترسناک Outlast شروع خواهیم کرد و درکنار هم، به تیمارستان متروکه ای که تن هر گیمری را به لرزه در میاورد، خواهیم رفت! البته توصیه می شود که صدای هدفون یا اسپیکر خود را کمی کاهش دهید، زیرا در این ویدئو داد و فریاد های زیادی خواهید شنید! این شما و این اولین قسمت از Outlast در ایستگاه بازی.

مدت زمان آیتم: 27 دقیقه

267MB

ایستگاه بازی | Outlast – قسمت اول

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ایستگاه بازی | Outlast – قسمت اول

از این پس قرار است تا در سری آیتم های ایستگاه بازی، به عناوین مختلف دنیای گیم سر بزنیم و آنها را در قسمت های مختلف بازی کنیم و در صورت امکان، بازی مورد نظر را به پایان برسانیم. اولین قسمت از آیتم های ایستگاه بازی را نیز، با عنوان ترسناک Outlast شروع خواهیم کرد و درکنار هم، به تیمارستان متروکه ای که تن هر گیمری را به لرزه در میاورد، خواهیم رفت! البته توصیه می شود که صدای هدفون یا اسپیکر خود را کمی کاهش دهید، زیرا در این ویدئو داد و فریاد های زیادی خواهید شنید! این شما و این اولین قسمت از Outlast در ایستگاه بازی.

مدت زمان آیتم: 27 دقیقه

267MB

ایستگاه بازی | Outlast – قسمت اول

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ایستگاه بازی | Outlast – قسمت اول