اچ تی سی تولید تبلت Nexus 9 را متوقف نمود

تا یکی، دو سال قبل، سری نکسوز کمپانی گوگل هر ساله با یک گوشی هوشمند و یک تبلت به روز می شد.

اچ تی سی تولید تبلت Nexus 9 را متوقف نمود

(image)
تا یکی، دو سال قبل، سری نکسوز کمپانی گوگل هر ساله با یک گوشی هوشمند و یک تبلت به روز می شد.
اچ تی سی تولید تبلت Nexus 9 را متوقف نمود