اچ تی سی از ورشکستگی فرار می کند

کمپانی تایوانی اچ تی سی به تازگی اطلاعات اولیه در مورد میزان درآمد خود در ماه سپتامبر میلادی را منتشر نموده است.

اچ تی سی از ورشکستگی فرار می کند

(image)
کمپانی تایوانی اچ تی سی به تازگی اطلاعات اولیه در مورد میزان درآمد خود در ماه سپتامبر میلادی را منتشر نموده است.
اچ تی سی از ورشکستگی فرار می کند