اپیزود سوم بازی Hitman هفته ی بعد عرضه خواهد شد + تصاویر

بعد از عرضه ی دو اپیزود از بازی Hitman اکنون نوبت سومین اپیزود از این بازی رسیده است تا بازیکن ها در مراکش و کوچه های تنگش در نقش مامور 47 قرار گیرند و دو هدف را از بین ببرند.

اپیزود سوم این بازی با نام Hitman Episode 3: Marrakesh هفته ی بعد عرضه خواهد شد.

به گزارش و به نقل از ، در این قسمت بازیکن ها باید بانکدار خصوصیی به نام Claus Strandberg که ” فکر می کند ” در کنسولگری کشور سوئد جایش امن است را ، از بین ببرند.

دومین هدف این بازی General Reza Zaydan می باشد که توسط سربازانش احاطه شده و محافظت می شود می باشد این هدف در مرکز فرماندهی شهر قرار دارد.

اپیزود سوم همینطور محتوای زنده ی بیشتری خواهد داشت که در بین بازار های شلوغ و ساختمان های تحت حفاظت می توان آن ها را پیدا کرد. همینطور در این قسمت چالش های بازی بسیار بیشتر خواهند شد و تنظیمات جدیدی به مود Contracts اضافه خواهد شد و همینطور هدف های Elusive بیشتری نیز خواهیم داشت.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی نصاویر کلیک کنید.>

اپیزود سوم بازی Hitman هفته ی بعد عرضه خواهد شد + تصاویر

بعد از عرضه ی دو اپیزود از بازی Hitman اکنون نوبت سومین اپیزود از این بازی رسیده است تا بازیکن ها در مراکش و کوچه های تنگش در نقش مامور 47 قرار گیرند و دو هدف را از بین ببرند.

اپیزود سوم این بازی با نام Hitman Episode 3: Marrakesh هفته ی بعد عرضه خواهد شد.

به گزارش و به نقل از ، در این قسمت بازیکن ها باید بانکدار خصوصیی به نام Claus Strandberg که ” فکر می کند ” در کنسولگری کشور سوئد جایش امن است را ، از بین ببرند.

دومین هدف این بازی General Reza Zaydan می باشد که توسط سربازانش احاطه شده و محافظت می شود می باشد این هدف در مرکز فرماندهی شهر قرار دارد.

اپیزود سوم همینطور محتوای زنده ی بیشتری خواهد داشت که در بین بازار های شلوغ و ساختمان های تحت حفاظت می توان آن ها را پیدا کرد. همینطور در این قسمت چالش های بازی بسیار بیشتر خواهند شد و تنظیمات جدیدی به مود Contracts اضافه خواهد شد و همینطور هدف های Elusive بیشتری نیز خواهیم داشت.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی نصاویر کلیک کنید.>

(image)

اپیزود سوم بازی Hitman هفته ی بعد عرضه خواهد شد + تصاویر