اپل واچ به زودی قادر به پایش کیفیت خواب کاربر می شود

زمانی که اپل واچ معرفی شد، تمرکز ویژه این دستگاه بر دنیای مد بود. در نسخه اخیر این ساعت هوشمند که به تازگی از سوی اهالی کوپرتینو معرفی گشته، تمرکز از دنیای مد برداشته شده و حالا اپل می خواهد شخصی ترین محصول خود را تبدیل به ابزاری برای پایش سلامت کاربر کند.

مشکل اینجاست که اپل واچ همیشه بر دست یک کاربر نیست و نمی تواند آماری جامع از وضعیت بدن شما را به دست آورد. با این حال خبرگزاری بلومبرگ در گزارش تازه اش می گوید که در آینده، اپل تصمیم دارد اپلیکیشن هایی را در اختیار کاربران قرار دهد که بتوانند به واسطه آنها، از کیفیت خواب خود نیز مطلع گشته و الگوی استراحت شان را به دست آورند.

برای ثبت چنین الگویی، اپل واچ احتمالاً به حرکت های کاربر در خواب و کاهش سرعت ضربان قلب او توجهی ویژه خواهد کرد. در این میان بلومبرگ خبر نمی دهد که دقیقاً چه زمان می توان شاهد عرضه چنین اپلیکیشن هایی بود، اما یک مورد قطعی است: برای استفاده از چنین قابلیت هایی نباید انتظار یک اپل واچ جدید را کشید. نسل های کنونی این پوشیدنی می توانند با سخت افزار فعلی شان، از پس این محاسبات برآیند.

اگر چنین موضوعی به حقیقت بدل شود، اپل در واقع یک گام دیگر برداشته تا اپل واچ را به سمت یک محصول کاملاً سلامت محور پیش ببرد و کار پزشکان را در تشخیص مشکلات کاربران ساده تر نماید.

The post appeared first on .

اپل واچ به زودی قادر به پایش کیفیت خواب کاربر می شود

زمانی که اپل واچ معرفی شد، تمرکز ویژه این دستگاه بر دنیای مد بود. در نسخه اخیر این ساعت هوشمند که به تازگی از سوی اهالی کوپرتینو معرفی گشته، تمرکز از دنیای مد برداشته شده و حالا اپل می خواهد شخصی ترین محصول خود را تبدیل به ابزاری برای پایش سلامت کاربر کند.

مشکل اینجاست که اپل واچ همیشه بر دست یک کاربر نیست و نمی تواند آماری جامع از وضعیت بدن شما را به دست آورد. با این حال خبرگزاری بلومبرگ در گزارش تازه اش می گوید که در آینده، اپل تصمیم دارد اپلیکیشن هایی را در اختیار کاربران قرار دهد که بتوانند به واسطه آنها، از کیفیت خواب خود نیز مطلع گشته و الگوی استراحت شان را به دست آورند.

برای ثبت چنین الگویی، اپل واچ احتمالاً به حرکت های کاربر در خواب و کاهش سرعت ضربان قلب او توجهی ویژه خواهد کرد. در این میان بلومبرگ خبر نمی دهد که دقیقاً چه زمان می توان شاهد عرضه چنین اپلیکیشن هایی بود، اما یک مورد قطعی است: برای استفاده از چنین قابلیت هایی نباید انتظار یک اپل واچ جدید را کشید. نسل های کنونی این پوشیدنی می توانند با سخت افزار فعلی شان، از پس این محاسبات برآیند.

اگر چنین موضوعی به حقیقت بدل شود، اپل در واقع یک گام دیگر برداشته تا اپل واچ را به سمت یک محصول کاملاً سلامت محور پیش ببرد و کار پزشکان را در تشخیص مشکلات کاربران ساده تر نماید.

The post appeared first on .

اپل واچ به زودی قادر به پایش کیفیت خواب کاربر می شود