اپل رنگ Jet White را به مجموعه رنگ های iPhone 7/7 Plus می افزاید

یکی از عادات و رسوم همیشگی اپل، معرفی یک رنگ جدید با هر نسل جدید از گوشی های آیفون است.

اپل رنگ Jet White را به مجموعه رنگ های iPhone 7/7 Plus می افزاید

(image)
یکی از عادات و رسوم همیشگی اپل، معرفی یک رنگ جدید با هر نسل جدید از گوشی های آیفون است.
اپل رنگ Jet White را به مجموعه رنگ های iPhone 7/7 Plus می افزاید