اپل بیش از یک میلیارد واحد آیفون به فروش رسانده است

کمپانی اخیرا یک میلیاردمین آیفون خود را هم به فروش رساند. صبح روز گذشته طی جلسه ای در مقر اصلی کمپانی ساکن کوپرتینو، تیم کوک، مدیرعامل شرکت حاضر شد تا رسیدن به این نقطه را در کنار کارمندان خود جشن بگیرد.

کوک در این مراسم گفت: «آیفون به یکی از مهم ترین و موفق ترین محصولات تاریخ تبدیل شده. بیش از یک همراه دائمی است، آیفون حقیقتا بخش مهمی از زندگی روزانه ماست و قادر می سازد بسیاری از کارها را در طول روز انجام دهیم.»

آیفون برای اولین بار در سال 2007 و توسط استیو جابز معرفی شد و در کمتر از 10 سال، این محصول موفق به تجربه فروش یک میلیارد واحدی شده است. یک میلیاردمین آیفون طی هفته گذشته به دست مشتری خوش شانسی که خریدار آن بود رسید اما اپل جزئیات دقیقی در مورد آن ارائه نداده است و گفته نشد که این مشتری آیا جوایز ویژه ای دریافت کرده یا نه.

کوک می گوید: «هیچ وقت قصد نداشتیم که بیشترین را بسازیم، بلکه همیشه قصد ساختن بهترین را داشتیم تا تفاوت ایجاد کنیم.»

در حالی این اخبار را می شنویم که و نظرات ضد و نقیضی در مورد میزان فروش آیفون بعدی به فروش می رسد. گزارش ها از ایجاد تغییرات اساسی در آیفون سال آینده خبر می دهند که به نوعی دهمین سالگرد عرضه آیفون را قرار است جشن بگیرد.

The post appeared first on .

اپل بیش از یک میلیارد واحد آیفون به فروش رسانده است

کمپانی اخیرا یک میلیاردمین آیفون خود را هم به فروش رساند. صبح روز گذشته طی جلسه ای در مقر اصلی کمپانی ساکن کوپرتینو، تیم کوک، مدیرعامل شرکت حاضر شد تا رسیدن به این نقطه را در کنار کارمندان خود جشن بگیرد.

کوک در این مراسم گفت: «آیفون به یکی از مهم ترین و موفق ترین محصولات تاریخ تبدیل شده. بیش از یک همراه دائمی است، آیفون حقیقتا بخش مهمی از زندگی روزانه ماست و قادر می سازد بسیاری از کارها را در طول روز انجام دهیم.»

آیفون برای اولین بار در سال 2007 و توسط استیو جابز معرفی شد و در کمتر از 10 سال، این محصول موفق به تجربه فروش یک میلیارد واحدی شده است. یک میلیاردمین آیفون طی هفته گذشته به دست مشتری خوش شانسی که خریدار آن بود رسید اما اپل جزئیات دقیقی در مورد آن ارائه نداده است و گفته نشد که این مشتری آیا جوایز ویژه ای دریافت کرده یا نه.

کوک می گوید: «هیچ وقت قصد نداشتیم که بیشترین را بسازیم، بلکه همیشه قصد ساختن بهترین را داشتیم تا تفاوت ایجاد کنیم.»

در حالی این اخبار را می شنویم که و نظرات ضد و نقیضی در مورد میزان فروش آیفون بعدی به فروش می رسد. گزارش ها از ایجاد تغییرات اساسی در آیفون سال آینده خبر می دهند که به نوعی دهمین سالگرد عرضه آیفون را قرار است جشن بگیرد.

The post appeared first on .

اپل بیش از یک میلیارد واحد آیفون به فروش رسانده است