اپل: اپ استور دچار تغییراتی در زمینه تبلیغات و پرداخت ها خواهد شد

یکی از مدیران ارشد اپل به تازگی در کنفرانس WWDC اعلام نموده است که فروشگاه اپ استور این کمپانی به زودی دچار تغییرات عمده خواهد شد.

اپل: اپ استور دچار تغییراتی در زمینه تبلیغات و پرداخت ها خواهد شد

(image)
یکی از مدیران ارشد اپل به تازگی در کنفرانس WWDC اعلام نموده است که فروشگاه اپ استور این کمپانی به زودی دچار تغییرات عمده خواهد شد.
اپل: اپ استور دچار تغییراتی در زمینه تبلیغات و پرداخت ها خواهد شد