اپراتور های موبایل به استفاده از پروتکل امن در فرم های آنلاین ترابردپذیری ملزم شدند

مسئله ی امنیت اطلاعات متقاضیان انجام ترابرد حین پر کردن فرم های آنلاین اپراتور ها، درست مثل حفظ امنیت اطلاعات مشترکین اپراتور های موبایل در طول مدت خدمت رسانی به آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

که از بین ۳ اپراتور تلفن همراه، تنها ۱ اپراتور برای فرم های آنلاین دریافت اطلاعات حساس متقاضیان از پروتکل ارتباط امن (https) استفاده می کند که بررسی های دیجیاتو نشان داد آن هم به روز نیست و کارایی حداکثری ندارد. همین موضوع راه را برای سوء استفاده های احتمالی و سرقت این اطلاعات در حین تبادل میان متقاضی و وبسایت اپراتور هموار می کند.

حال معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در واکنش به این موضوع اعلام کرده است: «ملاحظات امنیتی برای اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌ های تلفن همراه بر روی تمامی سامانه‌ های اپراتور ها پیش‌ بینی و عملیاتی شده است».

حسین فلاح جوشقانی با اشاره به انجام تست نفوذپذیری در سامانه ی ترابردپذیری پیش از اجرای آزمایشی آن، افزوده است: «در کنار همه ی این اقدامات، سیستم تمامی اپراتور ها طبق روال‌ های مشخص از سوی تیم امنیت اطلاعات و فناوری آنان، از نظر نفوذپذیری به صورت دوره‌ ای تست می‌ شود».

وی در ادامه اظهار کرده است: «در فرایند درج اطلاعات مربوط به ترابردپذیری شماره‌ های تلفن همراه، بلافاصله اطلاعات درج شده ی مشترکان در بانک های اطلاعاتی امن نگهداری می‌ شود. ضمن آنکه سیستم مرکزی ترابرد شماره‌ ها کاملاً بر روی شبکه ی اختصاصی پیاده‌ سازی شده و از شبکه‌ های عمومی برای این کار استفاده نشده است».

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره ی استفاده از پروتکل امنیتی https بر روی پایگاه های اطلاع‌ رسانی اپراتور های تلفن همراه نیز گفته است: «علیرغم اینکه استفاده از پروتکل https به تنهایی ضامن امنیت صفحات نیست، با این حال اپراتور های تلفن همراه را ملزم کرده‌ ایم که این کار را انجام دهند».

The post appeared first on .

اپراتور های موبایل به استفاده از پروتکل امن در فرم های آنلاین ترابردپذیری ملزم شدند

مسئله ی امنیت اطلاعات متقاضیان انجام ترابرد حین پر کردن فرم های آنلاین اپراتور ها، درست مثل حفظ امنیت اطلاعات مشترکین اپراتور های موبایل در طول مدت خدمت رسانی به آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

که از بین ۳ اپراتور تلفن همراه، تنها ۱ اپراتور برای فرم های آنلاین دریافت اطلاعات حساس متقاضیان از پروتکل ارتباط امن (https) استفاده می کند که بررسی های دیجیاتو نشان داد آن هم به روز نیست و کارایی حداکثری ندارد. همین موضوع راه را برای سوء استفاده های احتمالی و سرقت این اطلاعات در حین تبادل میان متقاضی و وبسایت اپراتور هموار می کند.

حال معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در واکنش به این موضوع اعلام کرده است: «ملاحظات امنیتی برای اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌ های تلفن همراه بر روی تمامی سامانه‌ های اپراتور ها پیش‌ بینی و عملیاتی شده است».

حسین فلاح جوشقانی با اشاره به انجام تست نفوذپذیری در سامانه ی ترابردپذیری پیش از اجرای آزمایشی آن، افزوده است: «در کنار همه ی این اقدامات، سیستم تمامی اپراتور ها طبق روال‌ های مشخص از سوی تیم امنیت اطلاعات و فناوری آنان، از نظر نفوذپذیری به صورت دوره‌ ای تست می‌ شود».

وی در ادامه اظهار کرده است: «در فرایند درج اطلاعات مربوط به ترابردپذیری شماره‌ های تلفن همراه، بلافاصله اطلاعات درج شده ی مشترکان در بانک های اطلاعاتی امن نگهداری می‌ شود. ضمن آنکه سیستم مرکزی ترابرد شماره‌ ها کاملاً بر روی شبکه ی اختصاصی پیاده‌ سازی شده و از شبکه‌ های عمومی برای این کار استفاده نشده است».

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره ی استفاده از پروتکل امنیتی https بر روی پایگاه های اطلاع‌ رسانی اپراتور های تلفن همراه نیز گفته است: «علیرغم اینکه استفاده از پروتکل https به تنهایی ضامن امنیت صفحات نیست، با این حال اپراتور های تلفن همراه را ملزم کرده‌ ایم که این کار را انجام دهند».

The post appeared first on .

اپراتور های موبایل به استفاده از پروتکل امن در فرم های آنلاین ترابردپذیری ملزم شدند