اپراتورهای آمریکایی امکان تعویض گوشی های نوت 7 ایمن با یک گوشی دلخواه را فراهم نموده اند!

کمپانی AT&T آخرین کمپانی اپراتور تلفن همراه مشهور آمریکایی است که به سایر رقبای خود در طرح جدید تعویض گوشی های نوت 7، پیوسته است.

اپراتورهای آمریکایی امکان تعویض گوشی های نوت 7 ایمن با یک گوشی دلخواه را فراهم نموده اند!

(image)
کمپانی AT&T آخرین کمپانی اپراتور تلفن همراه مشهور آمریکایی است که به سایر رقبای خود در طرح جدید تعویض گوشی های نوت 7، پیوسته است.
اپراتورهای آمریکایی امکان تعویض گوشی های نوت 7 ایمن با یک گوشی دلخواه را فراهم نموده اند!