اِتانول در خدمت خودروهای الکتریکی، تولید برق ارزان به وسیله سلول سوختی ابداعی نیسان

7 یا 8 سال گذشته خبرهایی حاکی از ایده استفاده از اتانول طبیعی بعنوان سوخت خودروها در دنیای خودرو حسابی سر و صدا کرد. حال با فروکش کردن این تب و تاب خبری، نیسان دوباره ایده استفاده از اتانول طبیعی را به شکلی کارآمد تر مطرح کرده است.

در واقع نیسان قصد دارد به کمک این سوخت و سیستم ابداعی خود، خودروهای الکتریکی را از شارژ شدن بوسیله دوشاخه های برق بی نیاز کند. در صورتی که این طرح با موفقیت اجرا شود و به تولید انبوه برسد، نیسان در این تکنولوژی پیشتاز می شود.

نیسان در حال تحقیق بر روی ایده ای است که می تواند سوخت های معمول را به انرژی الکتریکی تبدیل کند که برای شارژ باطری بسیار کار آمد است.

در این سیستم، هیدروژن از سوخت های مختلف مانند اتانول یا گاز طبیعی بدست می آید و در سلول سوختی ابداعی نیسان با اکسیژن هوا واکنش نشان داده و این واکنش به تولید برق و بخار آب می انجامد که باعث شارژ باطری خودرو و خروج بخار آب از اگزوز می شود.

nissan_bio_fuel_cell_02

 

بر اساس برآورد های نیسان، این تکنولوژی قادر به تامین انرژی لازم برای طی 600 کیلومتر خواهد بود که رقمی بیشتر از خودروهای برقی فعلی و قابل مقایسه با خودروهای بنزینی و دیزلی به حساب می آید.

در این سیسنم اتانول طبیعی در باک خودرو ذخیره شده و پس از خروج از باک وارد مدار شده و به یک دستگاه تبدیل کننده وارد می شود که اتانول را به هیدروژن تبدیل می کند.

اکسیژن خالص وارد سلول سوختی ابداعی نیسان به نام (SOFC (Solid Oxide Fuel-Cell می شود که در نهایت با تولید برق، زمینه شارژ باتری خودرو را فراهم می آورد. این سیستم خودروهای الکتریکی را از توقف به  منظور شارژ خودرو بی نیاز می کند.

Photographer - Stan Papior Autocar Magazine Haymarket Publishing Nissan Leaf Blue

از طرف دیگر نیاز به استخراج پیچیده هیدروژن و ایجاد ایستگاه های شارژ هیدروژن (مانند تکنولوژی رایج سلول سوختی) نیز وجود ندارد.

با توجه به فرایند تولید اتانول طبیعی که از ذرت و نیشکر بدست می آید، استرالیا کشور مناسبی برای فراگیر شدن این ایده است، زیرا در این کشور مزارع ذرت و نیشکر به وفور یافت می شود.

نیسان امیدوار است که بتواند این سیستم را در کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی و آسیا نیز گسترش دهد.

nissan-leaf1

در واقع استفاده از اتانول بسیار ایمن تر از استفاده از هیدروژن یا بنزین است.

البته از نکات منفی این ایده فراگیر نبودن سوخت اتانول طبیعی است که در صورت تحقق این سیستم، نیسان باید چاره ای برای آن بیاندیشد، برای مثال طبیعتا استخراج اتانول از طریق کشاورزی در کشورهای خشک و کم آب آسان نخواهد بود.

اما نیسان تاکید می کند که استفاده از اتانول و این تکنولوژی در مجموع بسیار ارزانتر از سایر روش های استفاده از منابع تجدید پذیر تمام می شود.

در صورت تحقق این ایده، نیسان گام بزرگی در صنعت خودروسازی خواهد برداشت و عملکرد و کارایی خودروهای الکتریکی را بهبود خواهد بخشید.

چرا که با وجود منابع اتانولی، دیگر نیازی نیست خودروسازان برای استفاده از باتری های بزرگ، سنگین وزن و گران قیمت منتظر پیشرفت تکنولوژی بمانند و می توان با وجود تکنولوژی سلول سوختی نیسان، سوخت گیری اتانول را از طریق سیستم توزیع و پخش پمپ بنزین های فعلی انجام داد.

The post appeared first on .

اِتانول در خدمت خودروهای الکتریکی، تولید برق ارزان به وسیله سلول سوختی ابداعی نیسان

7 یا 8 سال گذشته خبرهایی حاکی از ایده استفاده از اتانول طبیعی بعنوان سوخت خودروها در دنیای خودرو حسابی سر و صدا کرد. حال با فروکش کردن این تب و تاب خبری، نیسان دوباره ایده استفاده از اتانول طبیعی را به شکلی کارآمد تر مطرح کرده است.

در واقع نیسان قصد دارد به کمک این سوخت و سیستم ابداعی خود، خودروهای الکتریکی را از شارژ شدن بوسیله دوشاخه های برق بی نیاز کند. در صورتی که این طرح با موفقیت اجرا شود و به تولید انبوه برسد، نیسان در این تکنولوژی پیشتاز می شود.

نیسان در حال تحقیق بر روی ایده ای است که می تواند سوخت های معمول را به انرژی الکتریکی تبدیل کند که برای شارژ باطری بسیار کار آمد است.

در این سیستم، هیدروژن از سوخت های مختلف مانند اتانول یا گاز طبیعی بدست می آید و در سلول سوختی ابداعی نیسان با اکسیژن هوا واکنش نشان داده و این واکنش به تولید برق و بخار آب می انجامد که باعث شارژ باطری خودرو و خروج بخار آب از اگزوز می شود.

(image)

 

بر اساس برآورد های نیسان، این تکنولوژی قادر به تامین انرژی لازم برای طی 600 کیلومتر خواهد بود که رقمی بیشتر از خودروهای برقی فعلی و قابل مقایسه با خودروهای بنزینی و دیزلی به حساب می آید.

در این سیسنم اتانول طبیعی در باک خودرو ذخیره شده و پس از خروج از باک وارد مدار شده و به یک دستگاه تبدیل کننده وارد می شود که اتانول را به هیدروژن تبدیل می کند.

اکسیژن خالص وارد سلول سوختی ابداعی نیسان به نام (SOFC (Solid Oxide Fuel-Cell می شود که در نهایت با تولید برق، زمینه شارژ باتری خودرو را فراهم می آورد. این سیستم خودروهای الکتریکی را از توقف به  منظور شارژ خودرو بی نیاز می کند.

(image)

از طرف دیگر نیاز به استخراج پیچیده هیدروژن و ایجاد ایستگاه های شارژ هیدروژن (مانند تکنولوژی رایج سلول سوختی) نیز وجود ندارد.

با توجه به فرایند تولید اتانول طبیعی که از ذرت و نیشکر بدست می آید، استرالیا کشور مناسبی برای فراگیر شدن این ایده است، زیرا در این کشور مزارع ذرت و نیشکر به وفور یافت می شود.

نیسان امیدوار است که بتواند این سیستم را در کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی و آسیا نیز گسترش دهد.

(image)

در واقع استفاده از اتانول بسیار ایمن تر از استفاده از هیدروژن یا بنزین است.

البته از نکات منفی این ایده فراگیر نبودن سوخت اتانول طبیعی است که در صورت تحقق این سیستم، نیسان باید چاره ای برای آن بیاندیشد، برای مثال طبیعتا استخراج اتانول از طریق کشاورزی در کشورهای خشک و کم آب آسان نخواهد بود.

اما نیسان تاکید می کند که استفاده از اتانول و این تکنولوژی در مجموع بسیار ارزانتر از سایر روش های استفاده از منابع تجدید پذیر تمام می شود.

در صورت تحقق این ایده، نیسان گام بزرگی در صنعت خودروسازی خواهد برداشت و عملکرد و کارایی خودروهای الکتریکی را بهبود خواهد بخشید.

چرا که با وجود منابع اتانولی، دیگر نیازی نیست خودروسازان برای استفاده از باتری های بزرگ، سنگین وزن و گران قیمت منتظر پیشرفت تکنولوژی بمانند و می توان با وجود تکنولوژی سلول سوختی نیسان، سوخت گیری اتانول را از طریق سیستم توزیع و پخش پمپ بنزین های فعلی انجام داد.

The post appeared first on .

اِتانول در خدمت خودروهای الکتریکی، تولید برق ارزان به وسیله سلول سوختی ابداعی نیسان