اولین بسته الحاقی Final Fantasy XV یکی از دشمنان قدیمی این سری را به بازی می‌آورد

به گزارش و به نقل از ، یک کتاب Special Edition به برخی از یوتیوبر ها ارسال شده که حاوی اطلاعاتی از اولین بسته الحاقی بازی می‌شود که Episode Gladiolus نام دارد.

تهیه کننده بسته الحاقی در این کتاب گفت: ” بازیکن با دشمنی روبرو می‌شود که Gilgamesh نام دارد و تنها در Episode Gladio دیده می‌شود. در Episode Gladio شما قادر هستید وارد مکان هایی شوید که در بازی اصلی نمی‌توانستید.

انتظار می‌رود که این اپیزود در میان خط داستانی اصلی روایت داشته باشد. برای کسانی که بازی را تمام کردند یک بخشی از خط داستانی می‌تواند باشد که در آن Episode Gladiolus رخ دهد. اگر این نکته درست باشد، معلوم نیست Square Enix چطور می‌خواهد بازیکنان را به آن بخش از بازی برگرداند.

شایان ذکر است که Gilgamesh یکی از باس های Final Fantasy V بوده است و در این سری بازی نیز حضور های متعددی داشته است. شکل و شمایل آن همواره متفاوت بوده است و معمولا چندین سلاح و چندین دست داشته است. هنوز مشخص نیست که در این بسته الحاقی او چه شکلی خواهد داشت.

اولین بسته الحاقی Final Fantasy XV یکی از دشمنان قدیمی این سری را به بازی می‌آورد