اوراکل در دادگاه مقابل HP شکست خورد

دادگاه کالیفرنیا امروز بالاخره نتیجه دادگاه برگزار شده میان اوراکل و اچ پی را اعلام کرد. اوراکل باید مبلغ 3 میلیارد دلار در نتیجه نقض قرارداد خود با HP، این کمپانی بپردازد.

اچ پی می گوید که شرکت اوراکل قراردادی را در زمینه نگاه داشتن نرم افزار توسعه برای سرور بر اساس چیپ های ایتانیوم اینتل را زیر پا گذاشته است، در حالی که اوراکل می گوید به گفته کمپانی اینتل در سال 2011، این چیپ ها در حال از رده خارج شدن بوده اند و قرار نبوده این قرارداد برای همیشه پابرجا بماند.

چهار سال پیش، قاضی جیمز کلاینبرگ مشخص کرد که چنین قراردادی رسمی بوده و حالا قضات امروز تصمیم به قبول درخواست اچ پی مبنی بر پرداخت خسارت گرفته اند. جان شولتز از اچ پی نیز پس از رای دادگاه، این اقدام اوراکل را نقض واضح قرارداد خواند.

با این حال، اوراکل خواستار تجدید نظر شده و می خواهد با ادامه ماجرا و باز نگاه داشتن پرونده، از خسارت 3 میلیارد دلاری خود بکاهد. به هر روی، اوراکل و اچ پی سابقه درخشانی در همکاری با یکدیگر ندارند. در سال 2010 و پس از شکایت اچ پی از مدیرعامل سابق خود، مارک هرد که تصمیم گرفته بود به اوراکل بپیوندد، لری الیسون، مدیرعامل اوراکل گفته بود همکاری با اچ پی در آینده تقریبا غیر ممکن است.

با این حال، لری الیسون از لفظ «تقریبا غیر ممکن» استفاده کرده بود و در آینده این دو شرکت با یکدیگر همکاری کردند که نتیجه آن را حالا مشاهده می کند.

The post appeared first on .

اوراکل در دادگاه مقابل HP شکست خورد

دادگاه کالیفرنیا امروز بالاخره نتیجه دادگاه برگزار شده میان اوراکل و اچ پی را اعلام کرد. اوراکل باید مبلغ 3 میلیارد دلار در نتیجه نقض قرارداد خود با HP، این کمپانی بپردازد.

اچ پی می گوید که شرکت اوراکل قراردادی را در زمینه نگاه داشتن نرم افزار توسعه برای سرور بر اساس چیپ های ایتانیوم اینتل را زیر پا گذاشته است، در حالی که اوراکل می گوید به گفته کمپانی اینتل در سال 2011، این چیپ ها در حال از رده خارج شدن بوده اند و قرار نبوده این قرارداد برای همیشه پابرجا بماند.

چهار سال پیش، قاضی جیمز کلاینبرگ مشخص کرد که چنین قراردادی رسمی بوده و حالا قضات امروز تصمیم به قبول درخواست اچ پی مبنی بر پرداخت خسارت گرفته اند. جان شولتز از اچ پی نیز پس از رای دادگاه، این اقدام اوراکل را نقض واضح قرارداد خواند.

با این حال، اوراکل خواستار تجدید نظر شده و می خواهد با ادامه ماجرا و باز نگاه داشتن پرونده، از خسارت 3 میلیارد دلاری خود بکاهد. به هر روی، اوراکل و اچ پی سابقه درخشانی در همکاری با یکدیگر ندارند. در سال 2010 و پس از شکایت اچ پی از مدیرعامل سابق خود، مارک هرد که تصمیم گرفته بود به اوراکل بپیوندد، لری الیسون، مدیرعامل اوراکل گفته بود همکاری با اچ پی در آینده تقریبا غیر ممکن است.

با این حال، لری الیسون از لفظ «تقریبا غیر ممکن» استفاده کرده بود و در آینده این دو شرکت با یکدیگر همکاری کردند که نتیجه آن را حالا مشاهده می کند.

The post appeared first on .

اوراکل در دادگاه مقابل HP شکست خورد