انتشار Pre-Patch بسته ی الحاقی World Of Warcarft: Legion

همانند سال های گذشته شرکت بلیزارد یک Pre-Patch برای بازی WoW منتشر می کند تا بازیکنان با تغییراتی که قرار است در بسته ی الحاقی بعدی به بازی اضافه شود عادت کنند و آنرا تجربه کرده باشند .
جدیدترین بسته ی الحاقی این بازی نام دارد که در تاریخ 30 آگوست ( 3 شهریور ) منتشر می شود که داستان حول یکی از شخصیت های محبوب بازی یعنی Illidan Stormrage است.
این آپدیت که فردا برای بازی منتشر خواهد شد تغییرات زیادی را برای تمامی کلاس ها و هیرو های بازی به همراه دارد از جمله تلنت ها ( Talents ) ، ماهیت هر کلاس و اسپل های گوناگون که برای هر هیرو اضافه خواهد شد.
این آپدیت برای تمامی کاربران منتشر می شود، چه کسانی که نسخه ی Legion را پیش خرید کرده باشند چه نکرده باشند.

 انتشار Pre-Patch بسته ی الحاقی World Of Warcarft: Legion

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

انتشار Pre-Patch بسته ی الحاقی World Of Warcarft: Legion

همانند سال های گذشته شرکت بلیزارد یک Pre-Patch برای بازی WoW منتشر می کند تا بازیکنان با تغییراتی که قرار است در بسته ی الحاقی بعدی به بازی اضافه شود عادت کنند و آنرا تجربه کرده باشند .
جدیدترین بسته ی الحاقی این بازی نام دارد که در تاریخ 30 آگوست ( 3 شهریور ) منتشر می شود که داستان حول یکی از شخصیت های محبوب بازی یعنی Illidan Stormrage است.
این آپدیت که فردا برای بازی منتشر خواهد شد تغییرات زیادی را برای تمامی کلاس ها و هیرو های بازی به همراه دارد از جمله تلنت ها ( Talents ) ، ماهیت هر کلاس و اسپل های گوناگون که برای هر هیرو اضافه خواهد شد.
این آپدیت برای تمامی کاربران منتشر می شود، چه کسانی که نسخه ی Legion را پیش خرید کرده باشند چه نکرده باشند.

 انتشار Pre-Patch بسته ی الحاقی World Of Warcarft: Legion

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

انتشار Pre-Patch بسته ی الحاقی World Of Warcarft: Legion