انتشار نخستین عکس های رسمی از گوشی Galaxy C9 pro سامسونگ

کمپانی سامسونگ قصد دارد تا در چند روز آینده، جدیدترین گوشی بالارده خود یعنی Galaxy C9 را رسما معرفی کند.

انتشار نخستین عکس های رسمی از گوشی Galaxy C9 pro سامسونگ

(image)
کمپانی سامسونگ قصد دارد تا در چند روز آینده، جدیدترین گوشی بالارده خود یعنی Galaxy C9 را رسما معرفی کند.
انتشار نخستین عکس های رسمی از گوشی Galaxy C9 pro سامسونگ