ایده اطمینان از تاثیر گذاری تصمیمات بازیکنان در هر جنبه Far Cry 4 لحاظ شده است. Ubisoft می خواهد که مطمئن شود بازیکنان قادر به تجربه بازی هر طور که بخواهند، هستند. Dan Hay، تهیه کننده اجرایی در مصاحبه ای اعلام کرده که تصمیمات بازیکنان در داستات تاثیر داشته و هیچکس تجربه ای مشابه بدست نخواهد آورد. درست […]