امکان فرستادن پیام صوتی و فایل های فشرده به واتس اپ اضافه شد

برنامه پیام رسان متعلق به فیسبوک یعنی واتس اپ، در حال گسترش امکانات خود است.

امکان فرستادن پیام صوتی و فایل های فشرده به واتس اپ اضافه شد

(image)
برنامه پیام رسان متعلق به فیسبوک یعنی واتس اپ، در حال گسترش امکانات خود است.
امکان فرستادن پیام صوتی و فایل های فشرده به واتس اپ اضافه شد