امکان خرید مستقیم محصولات از طریق ویدیوهای تبلیغاتی فیسبوک!

کمپانی فیسبوک به تازگی یک قابلیت جدید و موثر را به ویدیوهای تبلیغاتی که در این شبکه اجتماعی قرار می گیرد افزوده است.

امکان خرید مستقیم محصولات از طریق ویدیوهای تبلیغاتی فیسبوک!

(image)
کمپانی فیسبوک به تازگی یک قابلیت جدید و موثر را به ویدیوهای تبلیغاتی که در این شبکه اجتماعی قرار می گیرد افزوده است.
امکان خرید مستقیم محصولات از طریق ویدیوهای تبلیغاتی فیسبوک!