اقدام هوشمندانه آمازون: خرید کمپانی رباتیک کیوا

در سال ۲۰۱۲ شرکت آمازون با پرداخت مبلغ ۷۷۵ میلیون دلار یک شرکت رباتیک به نام کیوا را تصاحب کرد و در سال ۲۰۱۴، برای اولین بار از محصولات آن در انبارهای خود بهره گرفت. Kiva در واقع سازنده گونه ای از ربات هاست که به شکل اتوماتیک، اقدام به برداشت و بسته بندی کالاها در انبارهای بزرگ می کنند.

در دو سال اخیر ولی ربات های کیوا در برخی انبارهای آمازون حضور یافته اند و باعث صرفه جویی هزینه ها شده اند. خبر می رسد که هزینه های عملیاتی تا ۲۰ درصد پس از حضور ربات های در انبارهای بزرگ کاهش یافته اند. به همین شکل، هر یک از انبارها در مقطع زمانی یاد شده موفق به صرفه جویی ۲۲ میلیون دلاری شده است.

همچنین گمانه زنی می شود که پس از مجهز شدن ۱۱۰ انبار دیگر به چنین ربات هایی، آمازون می تواند ۸۰۰ میلیون دلار دیگر در هزینه هایش صرفه جویی کند. لازم به اشاره است که ربات های کیوا در حال حاضر تنها در ۱۱ مرکز به کار مشغول هستند.

با توجه به علاقه نشان دادن آمازون به داشتن حضوری پررنگ تر در آسیا، احتمال حضور گسترده تر این گونه ربات ها در انبارهای جدید این فروشگاه نیز وجود دارد.

در این می توانید نگاهی داشته باشید به ربات های کیوا و نحوه فعالیت شان در انبارهای آمازون.

The post appeared first on .

اقدام هوشمندانه آمازون: خرید کمپانی رباتیک کیوا

در سال ۲۰۱۲ شرکت آمازون با پرداخت مبلغ ۷۷۵ میلیون دلار یک شرکت رباتیک به نام کیوا را تصاحب کرد و در سال ۲۰۱۴، برای اولین بار از محصولات آن در انبارهای خود بهره گرفت. Kiva در واقع سازنده گونه ای از ربات هاست که به شکل اتوماتیک، اقدام به برداشت و بسته بندی کالاها در انبارهای بزرگ می کنند.

در دو سال اخیر ولی ربات های کیوا در برخی انبارهای آمازون حضور یافته اند و باعث صرفه جویی هزینه ها شده اند. خبر می رسد که هزینه های عملیاتی تا ۲۰ درصد پس از حضور ربات های در انبارهای بزرگ کاهش یافته اند. به همین شکل، هر یک از انبارها در مقطع زمانی یاد شده موفق به صرفه جویی ۲۲ میلیون دلاری شده است.

همچنین گمانه زنی می شود که پس از مجهز شدن ۱۱۰ انبار دیگر به چنین ربات هایی، آمازون می تواند ۸۰۰ میلیون دلار دیگر در هزینه هایش صرفه جویی کند. لازم به اشاره است که ربات های کیوا در حال حاضر تنها در ۱۱ مرکز به کار مشغول هستند.

با توجه به علاقه نشان دادن آمازون به داشتن حضوری پررنگ تر در آسیا، احتمال حضور گسترده تر این گونه ربات ها در انبارهای جدید این فروشگاه نیز وجود دارد.

در این می توانید نگاهی داشته باشید به ربات های کیوا و نحوه فعالیت شان در انبارهای آمازون.

The post appeared first on .

اقدام هوشمندانه آمازون: خرید کمپانی رباتیک کیوا