شبگرد با ورود به بازار با اقبال مخاطبان و سایت های تخصصی بازی های رایانه ای رو به رو شد و توانست در نقد و بررسی‌ها بالاترین امتیاز را کسب کند. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی رایانه‌ای، سایت‌های تخصصی گیم با ورود بازی رایانه ای موفق به بازارآن‌ها را مورد نقد و بررسی […]