افراد باهوش از چه عباراتی استفاده نمی کنند؟

گاهی عباراتی را بر زبان می آورید که شخصیت تان را متفاوت از آن چه هستید نشان می دهد. اما حرفی که زده شده را نمی توان پس گرفت.

منظور لطیفه ها یا نظرات سیاسی نادرست نیست. البته گفتن این ها نیز در شناساندن شما به دیگران اثر می گذارد اما بیشترین ضربه را عباراتی می زنند که شما را ضعیف النفس و بی کفایت نشان می دهند.

گاهی آن قدر که کلام در دیگران اثر می گذارد، هوش نمی گذارد. می توانید در زیر 11 عبارتی که شما را ضعیف نشان می دهد، مطالعه بفرمایید:

 1. عادلانه نیست

همه می دانند که زندگی عادلانه نیست. از این رو گفتن چنین عبارتی شما را نابالغ و خام نشان می دهد.

اگر نمی خواهید بد نشان داده شوید برای سخنی که می گویید توضیح کوچکی نیز ارائه دهید. برای مثال، می توانید چنین بگویید:

«متوجه شدم که سارا را برای این پروژه انتخاب کرده اید. اشکالی ندارد اگر دلیل این تصمیم را بدانم؟ از شما متشکر می شوم اگر بگویید چرا من گزینه ی مناسبی برای این کار نبودم. خوشحال می شوم اگر لازم است مهارت های مورد نیاز را کسب کنم.»

 1. همیشه به این شکل انجام شده است

دورانی که در آن زندگی می کنیم عصر انفجار تکنولوژی است، به شکلی که ممکن است فرآیندی که 6 ماه پیش اتخاذ می شد، دیگر به کار نیاید. گفتن این عبارت نه تنها شما را تنبل و مخالف تغییر نشان می دهد بلکه باعث می شود رئیس تان به این فکر کند که چرا هیچ تلاشی برای تغییرش نکرده اید. اگر روشی همیشه کار شما را پیش برده، یقین داشته باشید ظرفیت بهبود یافتن را دارد.

 1. مسئله ای نبود

زمانی که کسی از شما درخواست کمک می کند و پس از انجام کار با حالت سردی به او می گویید مسئله ای نبود، او فکر می کند شاید برای شما سخت بوده یا کار را به شما تحمیل کرده است.

در عوض باید به مردم نشان دهید که از کاری که برای شان کرده اید خوشحالید. برای این کار از این عبارات استفاده کنید: «باعث افتخار من است» یا «انجام دادن آن کار باعث خوشحالی من است».

با انتخاب درست لغات، می توانید اثر مثبتی بر دیگران بگذارید.

 1. من فکر می کنم…./ شاید فکر جالبی نباشد…/ شاید سوال درستی نباشد…

این گونه مقدمات باعث می شود شما ضعیف النفس نشان داده شوید حتی اگر ایده ی شما عالی باشد.

خود را به نقد نکشید. اگر شما به حرفی که می زنید اعتماد نداشته باشید، چگونه از دیگران انتظار دارید به شما اعتماد کنند؟ اگر واقعا چیزی را نمی دانید بگویید: «در حال حاضر این اطلاعات را ندارم، اما به دنبالش می گردم و پاسخ را بعدا به شما می گویم.»

 1. فقط یک دقیقه وقت می گیرد

با گفتن این جمله عجول نشان داده می شوید و مهارت های تان دست کم گرفته می شود، مگر این که واقعا آن کار را در 60 ثانیه تمام کنید. اما اگر کار بیشتر از این زمان وقت می برد از این عبارت استفاده کنید: «خیلی طول نمی کشد» اما جوری صحبت نکنید که نشان دهد آن کار را زودتر از آنچه که واقعا زمان می برد، تمام خواهید کرد.

 1. سعی می کنم

این جمله دقیقا مانند عبارت «من فکر می کنم» نشان دهنده ی شک شما به توانایی هایتان است. به خود ایمان داشته باشید. زمانی که کاری به شما پیشنهاد می شود یا متعهد به انجامش شوید و یا اگر نمی توانید جایگزینی برای آن پیشنهاد دهید، اما هرگز نگویید «سعیم را می کنم» زیرا برداشت فرد مقابل این است که اصلا سعی نخواهید کرد.

 1. او تنبل/ بی کفایت/ نادان است

هیچ گاه با برچسب زدن کلمات بد به همکاران تان به پیشرفت دست پیدا نمی کنید. حتی اگر حق با شما باشد. یقینا زمانی که شما متوجه بد بودن همکارتان شدید، دیگران نیز شده اند؛ پس نیازی نیست آن را به همه بگویید. در صورت درست بودن حرف شما، کسی که نادان جلوه می کند خود شما خواهید بود.

در هر محل کاری چنین افرادی وجود دارند و همه آن ها را می شناسند. اگر توانایی بهتر کردن آنها یا اخراج شان را ندارید، پس با گفتن بدی هایشان، خود را در دید دیگران بدتر نکنید.

 1. در حیطه ی وظایف کاری من نیست

به زبان آوردن چنین عبارتی شما را مانند فردی نشان می دهد که به تنها چیزی که فکر می کند گرفتن حقوق است و ترجیح می دهید تا جایی که امکان دارد کمترین کار را انجام دهید. اگر امنیت شغلی برای شما مهم است هیچ گاه این عبارت را به زبان نیاورید.

اگر رئیس تان کاری را به شما محول می کند که در شان تان نیست، در ابتدا آن را به خوبی انجام دهید و سپس در جلسه ای با وی درباره ی آن صحبت کنید. با این کار هم شما بد نشان داده نمی شوید هم رئیس تان فهم بهتری از باید ها و نباید های شما بدست می آورد.

 1. تقصیر من نیست

تقصیر خود را به گردن دیگران نیاندازید. مسئولیت پذیر باشید، حتی اگر نقش کوچکی در رخ دادن آن اشتباه داشتید. در مقابل اگر نقشی نداشتید، اعتراض خود را در قالب توضیحی از ماجرا ارائه دهید. حقایق را بگویید و اجازه دهید رئیس و دیگر همکاران قضاوت کنند و مقصر را بشناسند.

زمانی که انگشت تقصیر را به دیگران نشانه می گیرید، از طرف دیگر بی مسئولیتی خود را نشانه گرفته اید. ممکن است برخی علاقه ای به کار کردن با شما نداشته باشند زیرا شما را بی مسئولیت می پندارند و برخی دیگر تا اتفاقی بیفتد سریع شما را مقصر می کنند تا خود به دام نیفتند.

 1. من نمی توانم

ممکن است برخی از این عبارت چنین برداشت کنند که شما نمی خواهید کاری را انجام دهید.

اگر کاری را به دلیل نداشتن مهارت های لازم نمی توانید انجام دهید، جایگزینی برای آن پیشنهاد دهید. به جای اینکه بگویید چه کاری را نمی توانید انجام دهید، کاری را که می توانید پیشنهاد کنید. مثلا به جای عبارت «من نمی توانم تا آخر شب بمانم» بگویید: «من می توانم صبح زود بیایم. قبول می کنید؟». به جای عبارت «من نمی توانم این ها را محاسبه کنم» بگویید: «من الان بلد نیستم چگونه این کار را انجام دهم. اگر کسی باشد که به من نحوه ی محاسبه را یاد دهد، مطمئنا از بار دیگر خودم محاسبه می کنم.»

 1. من از این کار متنفرم

بدترین عبارتی که می توان در محل کار به کار برد همین است. با ابراز تنفر از کارتان، به عنوان فرد منفی نگر آنجا شناخته می شوید و بازده گروه را پایین می آورید.

رؤسا خیلی سریع این گونه افراد را شناسایی می کنند و مطمئنا افراد با ذوق بیشتری منتظر موقعیت کاری شما هستند. از این رو به راحتی کنار گذاشته می شوید.

The post appeared first on .

افراد باهوش از چه عباراتی استفاده نمی کنند؟