همانطور که دیشب هم در گیمفا خواندید، کاور نسخه‌ی بعدی مجله‌ی معروف Game Infomer، متعلق به بازی مورد انتظار و انحصاری Xbox One و Xbox 360 خواهد بود. آنطور که به نظر می‌رسید، لارا کرافت در حال مبارزه‌ با یک خرس قهوه‌ای سیبریایی بود و البته این با اخبار منتشر شده از بازی نیز هماهنگ است، […]