اطلاعات جدیدی از بازی Sea of Thieves

استیدیو Rare درطول پادکستی به چندین سوال پیرامون عنوان ماجراجویی و دردست ساخت خود یعنی پاسخ داده است.
اول از همه، در مورد بتا بازی صحبت شد. اگرچه آن ها تاریخی دقیقی را برای بتا اعلام نکردند اما استدیو سازنده مشتاق است تا آن را در سریع ترین زمان ممکن عرضه کند.
یکی دیگر از سوال های پرتکرار، آن است که آیا در بازی حالت سوم شخص وجود خواهد داشت یا خیر. پاسخ بدین شرح است که هسته اصلی بازی برروی حالت اول شخص می باشد. اما ممکن است در آینده سازندگان بازی به صورت انتخابی استفاده از حالت سوم شخص را اضافه کنند. هم چنین حالت اول شخص بازیکنان را بیشتر به یکدیگر وابسته می کند.
تیم سازنده ازین موضوع آگاهی که دارد که بازیبازان میخواهند شخصیت ها و شخصی سازی هایشان را مشاهده کنند، بنابراین آنان میخواهند گزینه یا زمانی را درطول بازی ایجاد کنند که بازیبازان بتوانند از طریق آن از دید سوم شخص کاراکترهایش را مشاهده کنند.
بازیبازان اگر بخواهند می توانند به تنهایی بادبان را تنظیم کرده و با یک کشتی کوچک به بازی بپردازند و آنا هم چنان نیز قسمتی از جهان بازی خواهند بود. تیم سازنده به طور طبیعی میخواد بازیبازها را به همکاری و بازی با یکدیگر تشویق کند. کشتی های بزرگتر قادر خواهند بود تا اجسام غارت شده و توپ های بیشتری را با خود حمل کنند. اما این بدین معنی نیست که شما به تنهایی نمی توانید به دزدی و غارت کردن بپردازید.
بازیباز هر موقع که بخواهد می تواند حالت بازی کردن به تنهایی و بازی با دوستان را تغییر دهد. در بازی یک سیستم دوست یابی وجود خواهد داشتت که بازیکنان تنها نیز بتوانند برای خود گروهی پیدا کنند. یکی از اهداف سازندگان این است که شما بتوانید بدون بازی نیز برای خود دوستان جدیدی پیدا کنید.

Initial release date: 2017
Developer:
Designer: Gregg Mayles
Publisher: Microsoft Studios
Genre: Adventure game
Platforms: Microsoft Windows, Xbox One

 اطلاعات جدیدی از بازی Sea of Thieves

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اطلاعات جدیدی از بازی Sea of Thieves

استیدیو Rare درطول پادکستی به چندین سوال پیرامون عنوان ماجراجویی و دردست ساخت خود یعنی پاسخ داده است.
اول از همه، در مورد بتا بازی صحبت شد. اگرچه آن ها تاریخی دقیقی را برای بتا اعلام نکردند اما استدیو سازنده مشتاق است تا آن را در سریع ترین زمان ممکن عرضه کند.
یکی دیگر از سوال های پرتکرار، آن است که آیا در بازی حالت سوم شخص وجود خواهد داشت یا خیر. پاسخ بدین شرح است که هسته اصلی بازی برروی حالت اول شخص می باشد. اما ممکن است در آینده سازندگان بازی به صورت انتخابی استفاده از حالت سوم شخص را اضافه کنند. هم چنین حالت اول شخص بازیکنان را بیشتر به یکدیگر وابسته می کند.
تیم سازنده ازین موضوع آگاهی که دارد که بازیبازان میخواهند شخصیت ها و شخصی سازی هایشان را مشاهده کنند، بنابراین آنان میخواهند گزینه یا زمانی را درطول بازی ایجاد کنند که بازیبازان بتوانند از طریق آن از دید سوم شخص کاراکترهایش را مشاهده کنند.
بازیبازان اگر بخواهند می توانند به تنهایی بادبان را تنظیم کرده و با یک کشتی کوچک به بازی بپردازند و آنا هم چنان نیز قسمتی از جهان بازی خواهند بود. تیم سازنده به طور طبیعی میخواد بازیبازها را به همکاری و بازی با یکدیگر تشویق کند. کشتی های بزرگتر قادر خواهند بود تا اجسام غارت شده و توپ های بیشتری را با خود حمل کنند. اما این بدین معنی نیست که شما به تنهایی نمی توانید به دزدی و غارت کردن بپردازید.
بازیباز هر موقع که بخواهد می تواند حالت بازی کردن به تنهایی و بازی با دوستان را تغییر دهد. در بازی یک سیستم دوست یابی وجود خواهد داشتت که بازیکنان تنها نیز بتوانند برای خود گروهی پیدا کنند. یکی از اهداف سازندگان این است که شما بتوانید بدون بازی نیز برای خود دوستان جدیدی پیدا کنید.

Initial release date: 2017
Developer:
Designer: Gregg Mayles
Publisher: Microsoft Studios
Genre: Adventure game
Platforms: Microsoft Windows, Xbox One

 اطلاعات جدیدی از بازی Sea of Thieves

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اطلاعات جدیدی از بازی Sea of Thieves