اسپیکری با طرح ابر که شکلی رویایی به خانه شما می بخشد

دو سال پیش، مخترعی به نام ریچارد کلارکسون از اسپیکری هیبریدی به نام Smart Cloud رونمایی کرد که نه تنها قادر به پخش موسیقی بود، بلکه با طراحی ابر گونه و افکت های نوری خود، شکلی رویایی به خانه خریداران می بخشید.

طراحی این اسپیکر به گونه ای بود که با تصویر کردن افکت هایی همچون رعد و برق و جرقه های ابر، آب و هوای طوفانی را در ابعادی کوچک به نمایش در می آورد و در عین حال با استفاده از بلوتوث، قادر به پخش موسیقی به کمک آن بودید.

اما مشکل اسپیکر قبلی ریچارد کلارکسون این بود که باید آن را از سقف آویزان می کردید که به ماهیت دستگاه آسیب می زد. در واقع بسیاری از مشتریان به دنبال ابری جادویی و زیبا بودند که با قرار گرفتن در میان زمین و هوا، قادر به پخش موسیقی نیز هست. بنابراین کلارکسون مجدداً دست به کار شده و در پروژه ای مشترک با Crealev، دستگاه Smart Cloud را به پایه ای مغناطیسی مجهز کرده که آن را واقعاً به ابری جادویی در میان زمین و هوا شبیه می سازد.

در حالی که Smart Cloud در حاضر از فاز آزمایشی خارج شده و به عنوان محصولی واقعی با قیمت نسبتاً زیاد 3360 دلار به فروش می رسد، هنوز هیچ اطلاعاتی درباره قیمت و تاریخ عرضه دستگاه جدید، تحت عنوان Making Weather در دست نیست؛ هرچند که احتمالاً باید منتظر قیمت گذاری بسیار بالایی باشیم که هرکسی از پس آن برنخواهد آمد.

The post appeared first on .

اسپیکری با طرح ابر که شکلی رویایی به خانه شما می بخشد

دو سال پیش، مخترعی به نام ریچارد کلارکسون از اسپیکری هیبریدی به نام Smart Cloud رونمایی کرد که نه تنها قادر به پخش موسیقی بود، بلکه با طراحی ابر گونه و افکت های نوری خود، شکلی رویایی به خانه خریداران می بخشید.

طراحی این اسپیکر به گونه ای بود که با تصویر کردن افکت هایی همچون رعد و برق و جرقه های ابر، آب و هوای طوفانی را در ابعادی کوچک به نمایش در می آورد و در عین حال با استفاده از بلوتوث، قادر به پخش موسیقی به کمک آن بودید.

اما مشکل اسپیکر قبلی ریچارد کلارکسون این بود که باید آن را از سقف آویزان می کردید که به ماهیت دستگاه آسیب می زد. در واقع بسیاری از مشتریان به دنبال ابری جادویی و زیبا بودند که با قرار گرفتن در میان زمین و هوا، قادر به پخش موسیقی نیز هست. بنابراین کلارکسون مجدداً دست به کار شده و در پروژه ای مشترک با Crealev، دستگاه Smart Cloud را به پایه ای مغناطیسی مجهز کرده که آن را واقعاً به ابری جادویی در میان زمین و هوا شبیه می سازد.

در حالی که Smart Cloud در حاضر از فاز آزمایشی خارج شده و به عنوان محصولی واقعی با قیمت نسبتاً زیاد 3360 دلار به فروش می رسد، هنوز هیچ اطلاعاتی درباره قیمت و تاریخ عرضه دستگاه جدید، تحت عنوان Making Weather در دست نیست؛ هرچند که احتمالاً باید منتظر قیمت گذاری بسیار بالایی باشیم که هرکسی از پس آن برنخواهد آمد.

The post appeared first on .

اسپیکری با طرح ابر که شکلی رویایی به خانه شما می بخشد