اسپیس اکس و پیروزی در قرارداد پرتاب ماهواره های ناسا

کمپانی خصوصی اسپیس اکس موفق شد تا یک بار دیگر قراردادی را با ناسا امضا کند، تفاهمی که به ارسال ماهواره های ناسا به فضا در کمتر از 5 سال آینده اشاره دارد. ماهواره مورد بحث که به اختصار SWOT خوانده می شود، طراحی شده تا اقیانوس های کره زمین را بررسی کرده و اولین نقشه برداری جهانی از آب های سطحی را ارائه دهد.

این ماهواره به وسیله یکی از راکت های فالکون 9 شرکت اسپیس اکس، در ماه آپریل 2021 از پایگاه نیرو هوایی وندنبرگ در کالیفرنیا به فضا پرتاب خواهد شد.

شرکت مورد بحث، پیش از این در ماه ژانویه، ماهواره پایشگر اقیانوس Jason-3 را برای ناسا به فضا پرتاب کرد و قرار است طی سال آینده نیز ماهواره ای دیگر با نام اختصاری TESS را به فضا بفرستد که برای نقشه برداری از سیاره های کوچک موجود به دور ستاره هایی خارج از منظومه شمسی کاربرد دارد.

مجموع هزینه ارسال SWOT به فضا 112 میلیون دلار برآورد شده که احتمالا بیش از نصف کل هزینه برای تامین بودجه خرید موشک فالکون 9 اختصاص داده شده. این در حالی است که هزینه کل ارسال Jason-3 به فضا حدود 82 میلیون و هزینه ارسال TESS حدودا 87 میلیون دلار برآورد شده بود.

با این حال، چند ده میلیون اضافه تر به خاطر اسپیس اکس و موشک هایش نیست و ناسا گفته که مجموعا هزینه ساخت SWOT گران تر از آب در آمده و مجموعه های دیگری نیز باید برای ارسال این ماهواره به فضا کمک کنند که تامین هزینه این سازمان ها نیز هزینه بر است.

The post appeared first on .

اسپیس اکس و پیروزی در قرارداد پرتاب ماهواره های ناسا