اسپیس اکس دلیل انفجار موشک فالکون 9 را اعلام کرد

اوایل ماه جاری میلادی در اتفاقی ناگوار، با تمام محوله گرانبهایش، لحظاتی قبل از پرتاب منفجر شد و به طور کامل از بین رفت، ضمن اینکه خسارات سنگینی را نیز به سکوی پرتاب و تأسیساتش وارد آورد. اکنون متخصصین این شرکت گزارش خود را در مورد علت این واقعه منتشر ساخته اند.

در گزارش SpaceX آمده «شکاف عمیق در سیستم برودتی هلیم مربوط به مخزن اکسیژن مایع مرحله دوم» دلیل اصلی حادثه است. آنها با جمع آوری تمامی ویدیوها و تصاویر ممکن به علاوه بازرسی قطعات به جا مانده پس از انفجار، توانستند به این نتیجه گیری دست یابند.

گفتنی است طبق نظر متخصصین کمپانی مورد بحث، این مشکل هیچ ارتباطی با واقعه ناگوار قبلی در مأموریت CRS-7 و از بین رفتن محموله ایستگاه فضایی بین المللی نداشته.

البته باید به این نکته اشاره کرد که تأثیر واقعه مذکور بر پروژه های آتی اسپیس اکس، بیشتر به وضعیت سکوی پرتاب مربوط می شود. این انفجار خسارات زیادی را به Launch Pad 40 واقع در پایگاه «کیپ کاناورال» وارد آورد و قسمت های اصلی آن تخریب شدند.

اما خبرهای خوبی نیز شنیده می شود. ظاهراً سیستم کنترل سکوی پرتاب در وضعیت مناسبی به سر می برد، و ساختمان پشتیبانی از پرتاب راکت نیز چندان صدمه ندیده. همچنین واحد سوخت اکسیژن مایع (که مخازن بزرگ اکسیژن مایع در دمای بسیار پایین در آنجا نگهداری می گردد) و واحد سوخت کروسن (نفت سفید) نیز سالم مانده اند.

لازم به ذکر است پس از انفجار CRS-7 اسپیس اکس تغییراتی را در طراحی فالکون 9 به وجود آورد. حال با توجه به ناکامی مجدد این راکت، باید منتظر تحولات دیگری در ساخت این نوع موشک باشیم، اما به نظر می رسد با عزم راسخ این کمپانی برای ، به زودی خبرهای بیشتری را در این زمینه می شنویم.

The post appeared first on .

اسپیس اکس دلیل انفجار موشک فالکون 9 را اعلام کرد

اوایل ماه جاری میلادی در اتفاقی ناگوار، با تمام محوله گرانبهایش، لحظاتی قبل از پرتاب منفجر شد و به طور کامل از بین رفت، ضمن اینکه خسارات سنگینی را نیز به سکوی پرتاب و تأسیساتش وارد آورد. اکنون متخصصین این شرکت گزارش خود را در مورد علت این واقعه منتشر ساخته اند.

در گزارش SpaceX آمده «شکاف عمیق در سیستم برودتی هلیم مربوط به مخزن اکسیژن مایع مرحله دوم» دلیل اصلی حادثه است. آنها با جمع آوری تمامی ویدیوها و تصاویر ممکن به علاوه بازرسی قطعات به جا مانده پس از انفجار، توانستند به این نتیجه گیری دست یابند.

گفتنی است طبق نظر متخصصین کمپانی مورد بحث، این مشکل هیچ ارتباطی با واقعه ناگوار قبلی در مأموریت CRS-7 و از بین رفتن محموله ایستگاه فضایی بین المللی نداشته.

البته باید به این نکته اشاره کرد که تأثیر واقعه مذکور بر پروژه های آتی اسپیس اکس، بیشتر به وضعیت سکوی پرتاب مربوط می شود. این انفجار خسارات زیادی را به Launch Pad 40 واقع در پایگاه «کیپ کاناورال» وارد آورد و قسمت های اصلی آن تخریب شدند.

اما خبرهای خوبی نیز شنیده می شود. ظاهراً سیستم کنترل سکوی پرتاب در وضعیت مناسبی به سر می برد، و ساختمان پشتیبانی از پرتاب راکت نیز چندان صدمه ندیده. همچنین واحد سوخت اکسیژن مایع (که مخازن بزرگ اکسیژن مایع در دمای بسیار پایین در آنجا نگهداری می گردد) و واحد سوخت کروسن (نفت سفید) نیز سالم مانده اند.

لازم به ذکر است پس از انفجار CRS-7 اسپیس اکس تغییراتی را در طراحی فالکون 9 به وجود آورد. حال با توجه به ناکامی مجدد این راکت، باید منتظر تحولات دیگری در ساخت این نوع موشک باشیم، اما به نظر می رسد با عزم راسخ این کمپانی برای ، به زودی خبرهای بیشتری را در این زمینه می شنویم.

The post appeared first on .

اسپیس اکس دلیل انفجار موشک فالکون 9 را اعلام کرد