اسپیس اکس تصاویر با کیفیت از فرود موفقیت آمیز دیروز موشک اش را منتشر کرد

شرکت فضایی SpaceX مجموعه تصاویر با کیفیتی را از مأموریت دیشب خود برای تأمین اقلام مورد نیاز ایستگاه بین المللی فضایی منتشر کرد. این تصاویر که در حساب فلیکر شرکت فوق منتشر شده، مراحل  پرتاب فالکون 9 و همچنین مرحله فرود آن را با جزئیات عالی نمایش می دهند.

این دومین بار است که شرکت یاد شده توانسته یکی از راکت های فالکون 9 خود را در منطقه فرود اختصاصی اش واقع در «کیپ کاناورال» ایالت فلوریدا با موفقیت بر زمین بنشاند؛ سه مورد فرود پیروزمندانه قبلی این شرکت بر روی سکوی شناور در دریا انجام شده بود.

همان طور که می بینید سه تصویر اول به صورت نوردهی طولانی ثبت شده اند، یعنی شاتر دوربین برای مدت زمان زیادی باز نگه داشته شده. در این تصاویر، می توان مسیر حرکت فالکون 9 از زمان آغاز پرواز به سمت فضا و سپس فرود آمدن آن بر روی زمین را دید.

همچنین در تصاویر دیگر، نماهایی نزدیک با جزئیات بیشتری از راکت فالکون 9 را در حین عملیات فرود می بینیم.

لازم به ذکر است کپسول دراگون که بر روی این موشک سوار شده بود، پس از پرتاب به مدار زمین رسید و «جف ویلیامز» فضانورد ناسا و مستقر در ایستگاه بین المللی با استفاده از بازوی رباتیک ایستگاه فضایی آن را دریافت کرد. در این کپسول بیش از 2000 کیلوگرم محموله ناسا، از جمله نیازهای ساکنین ایستگاه و تعدادی تجهیزات علمی قرار گرفته بود.

فضاپیمای فوق همچنین یک آداپتور داک بین المللی (IDA) را نیز به همراه داشت. این حلقه تقریباً 1.5 متری در اواخر همین هفته به بخش خارجی ایستگاه فضایی متصل خواهد شد. با استفاده از IDA، عملیات اتصال فضاپیماهای شرکت های فضایی مختلف (مانند اسپیس اکس و بوئینگ) در آینده به صورت ساده تری انجام می گردد.

در ادامه این تصاویر زیبا را مشاهده می کنید:

The post appeared first on .

اسپیس اکس تصاویر با کیفیت از فرود موفقیت آمیز دیروز موشک اش را منتشر کرد

شرکت فضایی SpaceX مجموعه تصاویر با کیفیتی را از مأموریت دیشب خود برای تأمین اقلام مورد نیاز ایستگاه بین المللی فضایی منتشر کرد. این تصاویر که در حساب فلیکر شرکت فوق منتشر شده، مراحل  پرتاب فالکون 9 و همچنین مرحله فرود آن را با جزئیات عالی نمایش می دهند.

این دومین بار است که شرکت یاد شده توانسته یکی از راکت های فالکون 9 خود را در منطقه فرود اختصاصی اش واقع در «کیپ کاناورال» ایالت فلوریدا با موفقیت بر زمین بنشاند؛ سه مورد فرود پیروزمندانه قبلی این شرکت بر روی سکوی شناور در دریا انجام شده بود.

همان طور که می بینید سه تصویر اول به صورت نوردهی طولانی ثبت شده اند، یعنی شاتر دوربین برای مدت زمان زیادی باز نگه داشته شده. در این تصاویر، می توان مسیر حرکت فالکون 9 از زمان آغاز پرواز به سمت فضا و سپس فرود آمدن آن بر روی زمین را دید.

همچنین در تصاویر دیگر، نماهایی نزدیک با جزئیات بیشتری از راکت فالکون 9 را در حین عملیات فرود می بینیم.

لازم به ذکر است کپسول دراگون که بر روی این موشک سوار شده بود، پس از پرتاب به مدار زمین رسید و «جف ویلیامز» فضانورد ناسا و مستقر در ایستگاه بین المللی با استفاده از بازوی رباتیک ایستگاه فضایی آن را دریافت کرد. در این کپسول بیش از 2000 کیلوگرم محموله ناسا، از جمله نیازهای ساکنین ایستگاه و تعدادی تجهیزات علمی قرار گرفته بود.

فضاپیمای فوق همچنین یک آداپتور داک بین المللی (IDA) را نیز به همراه داشت. این حلقه تقریباً 1.5 متری در اواخر همین هفته به بخش خارجی ایستگاه فضایی متصل خواهد شد. با استفاده از IDA، عملیات اتصال فضاپیماهای شرکت های فضایی مختلف (مانند اسپیس اکس و بوئینگ) در آینده به صورت ساده تری انجام می گردد.

در ادامه این تصاویر زیبا را مشاهده می کنید:

The post appeared first on .

اسپیس اکس تصاویر با کیفیت از فرود موفقیت آمیز دیروز موشک اش را منتشر کرد