اسنپ چت و عرضه عینک آفتابی با قابلیت فیلم برداری!

کمپانی مالک برنامه پیام رسان مشهور موسوم به اسنپ چت، به تازگی نام خود را تغییر داده است.

اسنپ چت و عرضه عینک آفتابی با قابلیت فیلم برداری!

(image)
کمپانی مالک برنامه پیام رسان مشهور موسوم به اسنپ چت، به تازگی نام خود را تغییر داده است.
اسنپ چت و عرضه عینک آفتابی با قابلیت فیلم برداری!