استیون هاوکینگ: انسان ها تا هزار سال دیگر منقرض می شوند

شاید یکی از سوالات بزرگ بشر این باشد که انسان ها تا چه زمانی می توانند به بقا روی کره زمین ادامه دهند. استیون هاوکینگ اخیراً تصمیم گرفته در دانشگاه آکسفورد به صحبت در این زمینه بپردازد و به برخی سوالات پاسخ دهد.

هاوکینگ سخنان خود را با تحسین دستاوردهای انسان ها شروع کرد و گفت: «این واقعیت که ما انسان ها، که جزئی بسیار کوچک و غیراساسی از طبیعت هم به شمار می رویم، توانسته ایم تا این حد به درک قوانین حاکم بر هستی واقف شویم، قطعاً یک پیروزی بزرگ است. ما بسیار خوب عمل کرده ایم، نکرده ایم؟ اما جنبه ناراحت کننده این است که فکر می کنیم کارهای بیشتری نسبت به آنچه به دست آورده ایم، انجام داده ایم.»

با این همه، هاوکینگ عقیده دارد که سیاره ما نمی تواند از آنچه که هم اکنون بر سرش می آوریم نجات پیدا کند. در واقع چه باور کنیم و چه نکنیم، اتفاقاتی همچون گرم شدن کره زمین به وقوع پیوسته اند و مشخصاً ما در حال نابودی سیاره ارزشمند خود هستیم. در همین راستا به زعم هاوکینگ، بعید است که بدون فرار از «سیاره شکننده مان» قادر به بقا برای 1000 سال دیگر باشیم.

بدون شک یک هزاره، مدت زمان زیادی به شمار می رود و قطعاً انسان ها فرصت خواهند داشتند که بسیاری از اشتباهات خود را جبران کنند یا حتی برعکس، با سرعت بیشتری مرتکب آنها شوند. در ماه ژانویه نیز هاوکینگ گفته بود که 100 سال پیش رو، ترسناک ترین برهه زمانی است و تا پیش از آن، خبری از امکان زندگی در سیاره مریخ نخواهد بود.

The post appeared first on .

استیون هاوکینگ: انسان ها تا هزار سال دیگر منقرض می شوند

نصب بیتالک